Igrajmo se z igralnimi kartami

V trgovinah najdemo polno didaktičnih iger, montessori pripomočkov, knjig in delovnih zvezke za učenje matematike. Dejstvo pa je, da za spoznavanje osnovnih matematičnih konceptov (števil, računanja, delov celote, geometrije, merjenja, orientacije, vzorcev, grafičnih prikazov) ne potrebujemo veliko oz. so dovolj predmeti iz vsakdanjega življenja, če le vemo, kako jih uporabiti. Poleg tega pa lahko igro, ki jo že imamo doma, uporabimo na več načinov.

V nadaljevanju najdete 12 iger izpeljanih iz igralnih kart igre Enka (uporabite lahko tudi katere druge igralne karte). Za vse igre potrebujete komplet kart ter predmete ali naravne materiale, ki jih najdete okrog sebe. Prav zato so vse opisane igre zelo praktične narave. Igramo se jih lahko kjerkoli – doma, v gozdu, parku, na morju ipd.

Igre so namenjene predšolskim otrokom, ki šele spoznavajo števila in se učijo štetja (igre od 1 do 6), pa tudi tistim otrokom, ki števila že poznajo (igre od 6 do 12).

Pri tem upoštevajte naslednje:

  • Vedno na glas povemo barvo – tako da se bo otrok naučil barve.
  • Vedno na glas povemo število – tako se bo otrok naučil simbole za števila (kateri simbol predstavlja posamezno število).
  • Štejemo pravilno: pri štetju predmetov rečemo dve in ne dva (ena, dve, tri …).

Opazujemo otroka in težavnost, zahtevnost igre prilagodimo njegovemu znanju. Pomembno je, da igra ni prelahka ali pretežka, saj otroku lahko hitro postane dolgčas. Pravila iger spreminjajte. Lahko jih ustvarjate tudi skupaj z otrokom – mogoče skupaj iznajdeta kakšno novo igro. Pomembno je, da otrok igro doživlja kot zabavo in ne kot učenje.

1.RAZPOREJANJE PO BARVI ALI OBLIKI

Otrok lahko komplet kart spozna preko igre. Igrajta se razporejanje kart po barvi ali po obliki. Pri razporejanju kart po barvi, bosta razporedila karte na rdeče, rumene, modre, zelene in temno modre (odvisno tudi od kompleta kart, ki jih imata). Pri razporejanju kart po obliki oz. številu, pa bo nastalo veliko več kupčkov: skupaj bosta zložila vse karte s številom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, +2, +4, +5 in ostale karte. Vse nastale kupčke lahko tudi preštejeta in se tako urita v štetju.

2.ŠTEJEMO

Otrok prepozna število in vsakemu številu naniza ustrezno število predmetov, tako količinsko zazna velikost števila. Števila lahko razporedi po velikosti od najmanjšega do največjega. Uporabita predmete, ki jih imata pri roki in so otroku všeč.

3.SKRITO ŠTEVILO

V kompletu kart imamo vse karte v parih, kar na omogoča izpeljavo toliko različic drugih iger. Pri tej igri en par števil skrijete, z drugim parom pa otrok išče ustrezno število. Konkretno to pomeni, da skrijete po stanovanju npr. vsa števila od 0 do 9 v rumeni barvi. Otroku daste nato rumeno karto s številom 3 in mu naročite, da ga poišče.

Števila so skrita na bolj ali manj vidnem mestu. Namen je, da ko otrok najde neko število, ga primerja s številom, ki ga ima v roki, in ugotovi, ali je enako ali ne.

S to igro se otrok uči simbole za posamezna števila (torej da število ena označimo s simbolom 1). Pomembno je, da števila na glas poimenujemo.

Vsako število, ki ga najde, lahko poskušata tudi pravilno zapisati.

Igro lahko po zahtevnosti stopnjujete tako, da skrijete števila vseh barv in mora otrok poiskati ustrezno število in ustrezno barvo (rumeno karto s številko 3 ) ali pa ustrezno število v vseh barvah (rumeno, zeleno, modro in rdečo karto s številko 3).

4.MERJENJE

Predšolski otroci bi naj merili dolžino predmetov oziroma dolžino od enega do drugega predmeta z nestandardnimi enotami. Standardne enote so enote, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju: milimeter, centimeter, decimeter, meter in kilometer. Preden vpeljemo otroke v standardne enote, delamo torej z nestandardnimi: to so dlan, korak, storž, list, avtomobilček ipd. V našem primeru bodo to karte. V enotah »karte« izmerita, kako dolga je vaša jedila miza, postelja, omara; koliko kart je potrebnih od enega do drugega drevesa ipd. Lahko merita tudi v korakih, s kamenčki, z avtomobilčki … in rezultate primerjata.

5.VEČ – MANJ

Katero število je večje? 4 ali 8? Prikažita število z izbranimi predmeti (npr. s kamenčki).

6.VEČJE ŠTEVILO

Na kupčku imamo zložene vse karte s števili. Igralci povlečejo vsak po eno karto. Tisti, ki ima največjo karto, pobere vse karte. Primer na spodnji fotografij je iz igre z dvema igralcema. Eden je izvlekel število 4, drugi število 9. Igralec s številko 9 ima večjo število, zato sta obe karti njegovi. Če oba igralca izvlečeta isto število, potem vsak igralec obdrži svojo karto. Zmaga tisti, ki ima na koncu igre več kart.

7.RAZDELI

Izberemo število (npr. 10) in jo prikažemo s predmeti (npr. kamenčki). Ugotavljamo, kako lahko razdelimo število 10. Konkretno v igri to pomeni, da otrok 10 kamenčkov razdeli na dva poljubna kupčka. Vsak kupček prišteje in mu dodeli število iz kompleta kart. Poskusita najti vse možnosti razdelitve posameznega števila.

8.POIŠČI RAZLIKE

Igra je različica igre, ki jo najdemo v kakšnih ugankarskih revijah, kjer imamo na videz dve podobni fotografiji in moramo med njima poiskati razlike. S kartami naredimo najprej dve identični »fotografiji«. Otroka spodbudimo, da si obe »fotografiji« pogleda in se prepriča, da sta enaki. Nato otroka prosimo, da pogleda vstran in na desni »fotografiji« dve karti ali več zamenjamo. Otrok skuša ugotoviti razliko med »fotografijama« (»Kaj se je spremenilo?«). Otrok lahko pri oblikovanju obeh fotografij sodeluje. Težavnost igre stopnjujemo v številu kart (najprej uporabimo manjše število kart), izbiri barv kart (najprej uporabimo le eno barvo) in številu zamenjav oziroma razlik (najprej naredimo le eno zamenjavo, kasneje pa več). Vlogi lahko tudi zamenjata, tako da otrok spremeni »fotografijo« in vi ugotavljate razlike.

9.SPOMIN

Za igro spomin potrebujete iste pare kart. Začnete z manjšim številom parov (npr. 4 pari) ter postopoma povečujete število kart. Ta igra sledi klasičnim pravilom igre spomin.

10.ČRNA »ENKA«

Igra »Črna enka« je različica igre Črni Peter. Potrebujete pare kart in eno karto, ki predstavlja črnega Petra.  Pari kart so lahko naslednji:

  • isto število in ista barva,
  • Isto število in različna barva.

Za mlajše otroke je prva različica enostavnejša – torej par predstavljata dve modri petki (popolnoma isti karti). Če otrok igre Črni Peter ne pozna in mu jo boste šele sedaj predstavili, potem uporabite manj parov kart (npr. 3 pare in enega črnega Petra). Ko bo otrok razumel pravila, večate število parov kart pri igri. Pri seznanjanju otroka s katerokoli novo igro s kartami, priporočam, da igramo s kartami obrnjenimi navzgor, tako da mi vidimo otrokove karte, otrok pa naše. Otroku tako lažje razlagamo pravila.

11.PRVI NA CILJU

Oblikujete igralno polje od START, kjer se igra začne, do CILJ, kjer se končna. Igralno polje je lahko ravno, vijugasto, spiralno … Vsak igralec poišče predmet, ki bo predstavljal njegovo igralno figuro. Namesto kocke uporabite karte – število na karti pove, za koliko mest premakneš svojo igralno figuro. Zmaga igralec, ki prvi pride na cilj.

12.»ENKA« NE JEZI SE

S kartami oblikujete igralno polje. Najbolje, da uporabite karte, ki jih pri igri ne boste potrebovali (+2, +4, +5, sprememba barve). Namesto figuric uporabite predmete, ki jih najdete okrog sebe: če ste v naravi so to lahko različni naravni materiali. Pomembno je, da upoštevate, da ima vsak igralec 4 figure, ki se razlikujejo od figur ostalih igralcev (npr. palica, storž, kamen, list ipd.). Namesto kocke, vam služijo karte, ki ostanejo. Te zložite na kupček zraven igralnega polja. Vsak igralec, ki je na vrsti, izvleče iz kupčka karto – število na karti mu pove, za koliko polj se premakne naprej. Karta STOP, pomeni, da ostane na mestu, kjer je. Karta »sprememba smeri«, pa pomeni, da se obrne smer igre.

Avtorica: Tadeja Kocmut, dipl.vzg. predšolskih otrok, dipl.uč. razrednega pouka in mag. inkluzivne pedagogike

Slike:
– osebni arhiv

 

Program “Izberi Zdravo Življenje” je sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana.

Deli: