ZA MLADE

IZBERI ZDRAVO ŽIVLJENJE!

Programi:

PREPREČEVANJE IN OMEJEVANJE UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV, ALKOHOLA TER DROG

Program intenzivno obravnava bolj pereča področja zasvojenosti pri mladih ter njene vzroke. Deluje na področju primarne preventive preprečevanja zasvojenosti in varovanja zdravja. Udeležence spodbuja k aktivni udeležbi, izdelavi konkretnih materialov in vse faze utemelji na metodi “learning by doing” – učenje z delom. Dijake v delavnice tudi aktivno vključimo, naša vizija je, da postanejo promotorji zdravja, še posebno dijaki, ki se izobražujejo v strokah, kjer delajo z ljudmi (zdravstvene, vzgojiteljske šole ipd.). Pri delavnicah nastajajo tudi video promocije »Moj nasvet za zdravo življenje«, ki si jih lahko ogledate na facebook strani Zavoda IZRIIS.

Cilj/namen: ozaveščanje in informiranje o škodljivi rabi zasvoljivih sredstev, preprečevanje in omejevanje uporabe tobačnih izdelkov, alkohola ter drog, promocija izbire zdravega načina življenja.

Ciljni skupini: osnovnošolci zadnje triade, srednješolci.

Več o aktivnostih na: Srednje in osnovne šole.

 

SAMOPODOBA IN SPOLNOST

Ker se na Zavodu IZRIIS zavedamo večplastnosti zdravja, v okviru programa »Izberi zdravo življenje!« na vzgojno-izobraževalnih ustanovah izvajamo tudi delavnico na temo samopodobe in spolnosti. Samopodoba je pomemben vidik duševnega zdravja in zelo pomembno je, da se teme, ki se dotikajo duševnega zdravja odpirajo že v otroštvu in mladosti, saj je takrat oblikuje zdrav temelj duševnega zdravja. Duševno zdrava odrasla oseba bo razvijala svoje potenciale in doprinesla k družbi, takšna oseba pa se lahko razvije iz duševno zdravega otroka in mladostnika. Duševno zdravje se nanaša na vse vidike našega življenja: od izgleda, vedenja, mišljenja, čustvovanja, do tega kakšen odnos imamo do samega sebe in do drugih ter kako se soočamo z izzivi in zahtevami življenja.

Cilji/namen: prepoznavanje in razumevanje čustev, ozaveščanje svojih močnih, pozitivnih kompetenc, sprejemanje sebe in prevzemanje odgovornosti zase.

Ciljni skupini: osnovnošolci zadnje triade, srednješolci.

 

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN

Kako trening socialnih veščin vpliva na zdravo življenje? Krepi samopodobo, ki je pomemben vidik duševnega zdravja. Vsebine so usmerjene na tri nivoje: osebni nivo (te posameznik potrebuje za graditev samopodobe, reševanja lastnih težav in izražanja svojih občutkov in zamisli), nivo odnosov (sklepanje kompromisov, pogajanje in sodelovanje, gradnja in vzdrževanje lastnih socialnih mrež), nivo širše družbe ali makro sistema (prispevanje k dobrobiti širše skupnosti).

Cilj/namen: krepitev splošne samopodobe posameznika s posebnim poudarkom na razvoju socialne samopodobe in emocionalne samopodobe.

Ciljna skupina: osnovnošolci prve in druge triade.

Več o aktivnostih na: Socialne veščine.