Zdravje za vse

Projekt Zdravje za vse (Safe4ALL): “Izgradnja zmogljivosti skupnosti za doseganje beguncev in migrantov za zaustavitev širjenja COVID19.” (“Building capacities of communities to reach Migrants and Refugees for stopping the spread of COVID-19.”)

Projekt podprt s strani Evropskega urad Svetovne zdravstvene organizacije.

Inštitut ZRIIS je nevladna organizacija, profesionalno usmerjena v javno zdravje in e-zdravje.

Projekt se osredotoča na potrebe begunskih in migrantskih skupnosti, ki živijo v Sloveniji, saj je pandemija COVID-19 prinesla nove omejitve v njihovo vsakdanje življenje. Konec novembra 2020 je v Sloveniji živelo skoraj 200.000 tujcev (29.397 državljanov EU in 170.342 državljanov tretjih držav). Kot podpisnica Ženevske konvencije in članica EU, Slovenija ponuja mednarodno zaščito osebam, ki izpolnjujejo pogoje po mednarodnem pravu. Leta 2020 je bilo vloženih 3.276 prošenj za mednarodno zaščito.

Begunci in prosilci za azil so nastanjeni v skupinskih stanovanjih v sprejemnih centrih, kjer je težko uporabiti fizično razdaljo in druge ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19. Izolacija, osamljenost in negotovost glede izida azilnih postopkov so že obstoječi dejavniki stiske, ki so se poslabšali med pandemijo COVID-19. Hkrati je bila zaradi pandemije motena psihosocialna pomoč v teh centrih.

Namen projekta je doseganje beguncev in migrantov z zanesljivimi, natančnimi in kulturno pomembnimi informacijami za uporabo preventivnih in varnostnih ukrepov za zaustavitev širjenja virusa COVID-19.