Standardi / Telemedicina

Standardi in akreditacije storitev zdravja na daljavo (telemedicina, e-zdravje) izboljšujejo kakovost zdravstvenih storitev po vsem svetu.

Delovna skupina za standarde in akreditacijo storitev zdravja na daljavo – SATS WG (Standards and Accreditation for Telehealth Services Working Group)

Vizija:

Delovna skupina za standarde in akreditacijo storitev zdravja na daljavo bo zagotovila okolje, v katerem bodo lahko interesne skupine (raziskovalci, inovatorji, razvijalci, podjetja, oblikovalci politik) skupaj oblikovale standarde in s tem povezane okvire za izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev po vsem svetu.

Z deležniki bomo soustvarili nove temelje, na katerih se lahko gradijo uspešne in trajnostne storitve telemedicine in e-zdravja, z zaupanjem zdravnikov, zdravstvenih delavcev, strokovnjakov in podpornikov, uporabnikov storitev ter formalnih in neformalnih negovalcev.

Poslanstvo:

Omogočiti izmenjavo znanja in izkušenj med interesnimi skupinami v povezavi s kakovostjo storitev, ustreznimi standardi in / ali kodeksi ravnanja, postopki certificiranja in / ali akreditacijo ter uvajanjem strategij kakovostnih zdravstvenih storitev na daljavo.

Cilji:

1. Tehnologija:

Zavzemanje za:
• povečano uporabo zdravstvenih storitev na daljavo kadar koli je to primerno za zdravnike, bolnike, strokovnjake in druge uporabnike
• vrednotenje zdravstvenih storitev na daljavo na regionalni, nacionalni, evropski in širši mednarodni ravni
• ustrezni standardi, ki se uporabljajo kot normativni dokumenti
• uvajanje interoperabilnosti in odprtih protokolov

2. Inovacije:

Spodbujanje inovativnih idej in spodbujanje pobud za nadaljnji razvoj zdravstvenih storitev na daljavo.

3. Poslovanje:

Podpiranje interdisciplinarnega sodelovanja za izboljšanje zagotavljanja zdravstvenega varstva in rezultatov. Podpiranje pristopov storitev, ki se odzivajo na potrebe in izbire uporabnikov.

4. Strokovnost:

Širjenje znanja in veščin na področju zdravstvenih storitev na daljavo z razvojem in implementacijo standardov in dostopom do informacij o odličnih praksah.

Zagovarjanje etične uporabe zdravstvenih storitev na daljavo.

 

ISfTeH Delovna skupina za standarde in akreditacijo storitev zdravja na daljavo, temelji na:

• WHO –Global strategy for digital health 2020 – 2024
• EU Action plan for eHealth 2020
• ISO / TS 13131
• International codes of practice with patient – centric design

International code of practice for telehealth services – ISfTeH/TQG 2019
VEČ o Standardih in akreditaciji na:
ISfTeH Standards and Accreditation for Telehealth Services

KONTAKTI:
Frederic Lievens
ISfTeH Vice Executive director
frederic.lievens@skynet.be
Chair:
Neja Samar Brenčič,
MPsych, MA
neja.samar-brencic@izriis.si
Malcolm Fisk
Expert advisor
malcolm.fisk@dmu.ac.uk
Vice – Chair:
Dr. Drago Rudel,
drago.rudel@mf.uni-lj.si