EKIPA IZRIIS

mag. Neja Samar Brenčič, spec. superv.,
direktorica / CEO Zavoda IZRIIS
Katja Kmetec, uni. dipl. inž. agr, 
generalna sekretarka / general secretary
Miha Godnič, dipl.ing.strojništva
Mohor Pleničar, dipl.upr.ved
Anton Šokić, dipl.zdravstvenik

Anja Zagorčnik Jarm, mag. zdravstvene nege
Irena Tomažin, uni.dipl iur, 
Tina Mihelič, mag. prof. slovenščine
in teologije in vzg. predšolskih otrok
Špela Godnič, uni. dipl. socialna delavka
Katja Jarc, prof. razrednega pouka, geštalt pedagoginja, izp. zakonska in družinska terapija
Sara Škaler, absolventka zdravstvene nege

dr. Drago Rudel, univ.dipl.inž.el.
Maks, pozitivna terapija

 

Helena Crček

Nikica Grkman