EKIPA IZRIIS

mag. Neja Samar Brenčič, spec. superv.,
direktorica / CEO Zavoda IZRIIS
Katja Kmetec, uni. dipl. inž. agr, 
generalna sekretarka / general secretary
Miha Godnič, dipl.ing.strojništva
Mohor Pleničar, dipl.upr.ved
Anton Šokić, dipl.zdravstvenik

Anja Zagorčnik Jarm, mag. zdravstvene nege
Irena Tomažin, uni.dipl iur, 
Tina Mihelič, mag. prof. slovenščine
in teologije in vzg. predšolskih otrok
Špela Godnič, uni. dipl. socialna delavka
Katja Jarc, prof. razrednega pouka, geštalt pedagoginja, izp. zakonska in družinska terapija
Sara Škaler

dr. Drago Rudel, univ.dipl.inž.el.

 

Helena Crček

Nikica Grkman