EKIPA IZRIIS

mag. Neja Samar Brenčič, spec. superv.,
direktorica / CEO Zavoda IZRIIS
Miha Godnič, dipl.ing.strojništva
Mohor Pleničar, dipl.upr.ved

Špela Godnič, uni. dipl. socialna delavka
Irena Tomažin, uni.dipl iur, 
Sara Škaler, absolventka zdravstvene nege

dr. Drago Rudel, univ.dipl.inž.el.
Maks, pozitivna terapija

 

Helena Crček

Nikica Grkman