IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Program se izvaja od leta 2014 in je namenjen vsem pedagoškim delavcem. Udeleženci v programu izobraževanja in usposabljanja pridobijo znanja na področju primarne preventive preprečevanja zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih. Preko našega programa želimo doseči, da otroci in mladostniki (in z njihovim potencialnim vplivom posledično tudi starši in celotna družba, katere temelji prihodnosti je ravno preko mladih generacij potrebno graditi že danes) pridobijo ustrezen obseg znanja in odgovoren odnos do uporabe tobaka in alkohola.

Cilj/namen: Pedagoške delavce osveščati o pomembnosti krepitve varovalnih dejavnikov (socialne spretnosti, podporno socialno omrežje, asertivna komunikacija, občutek kompetentnosti, pozitivni zgledi, alternative – zdrave oblike zabave kot je npr. šport, razvijanje ustvarjalnosti ipd.).

Ciljna skupina: pedagoški delavci, ki delujejo v osnovnih, srednjih šolah ter vrtcih.