ZA DRUŽINE

Delavnice:

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE

Na skupnem druženju, delavnicah in srečanjih se ustvari resnično medgeneracijsko vzdušje in krepi vez med generacijami. Stari starši prenašajo izkušnje in znanje na vnuke in vnukinje, otroci jih razveseljujejo s svojo vedoželjnostjo, bujno domišljijo in neobremenjenim pogledom na svet, skupaj z njimi pa se družijo in ustvarjajo tudi njihovi starši. Delavnice se izvajajo enkrat mesečno in so ustvarjalne narave.

Cilj/namen: krepitev medgeneracijske povezanosti in socialna vključitev starejših prostočasne dejavnosti.

Ciljna skupina: vse generacije.

Termin: vsak tretji petek v mesecu (oz. prilagojeno praznikom, počitnicam) od 17.00 do 18.30.

Kraj: Družinski center Oaza, Černetova 20, 1000 Ljubljana.

Več o aktivnostih na: Ustvarjalna druženja.

družinski center

KREPITEV STARŠEVSKIH KOMPETENC

Vloga starševstva je lahko naporna in zahtevna. Lahko pa je tudi polna veselja, če o njej delimo pozitivne izkušnje v pozitivnem vzdušju ostalih staršev, kjer govorimo o koristnih in strokovnih vsebinah povezanih s starševstvom. Dogodek je namenjen druženju staršev in njihovih dojenčkov.

Cilj/namen: Krepitev starševskih kompetenc.

Ciljna skupina: starši na porodniškem dopustu z dojenčki.

Termin: vsak drugi četrtek v mesecu (oz. prilagojeno praznikom, počitnicam) od 10.00 do 12.00.

Kraj: sejna soba Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, 1000 Ljubljana.

Več o aktivnostih na: Srečanja za starše.

DIŠEČI VRTIČEK

Program se izvaja v pomladnih mesecih in je namenjen otrokom in mladostnikom. Začne se že aprila s sajenjem sadik za vrt in nadaljuje v toplejših mesecih z delom na vrtu. Udeleženci so vključeni v vse procese urejanja vrta in pridelave ter uporabe vrtnin.

Cilj/namen: primarna preventiva na področju podpore družini ter pridobivanje izkušenj in praktičnega znanja.

Ciljna skupina: osnovnošolski otroci (in njihovi starši).

Termin: april, maj, junij, vsak delovni dan popoldne.

Kraj: Družinski center Oaza, Černetova 20, 1000 Ljubljana.

Več o aktivnostih na: Dišeči vrtiček.

MAJA DOGAJA

V mesecu maju osnovnošolci vsak dan v tednu in ob sobotah popoldne obiskujejo delavnice osebnostne rasti, kjer reflektirajo svoje doživete izkušnje v luči pomembnih življenjskih spoznanj na temo etičnih in življenjskih vrednot: prijateljstvo, zvestoba, hvaležnost, spoštovanje, dobrota, komunikacija, samospoštovanje, iskanje svojega poslanstva, sprejemanje drugačnosti…

Cilj/namen: kvalitetno preživljanje obšolskega časa v družbi vrstnikov z namenom krepitve osebnosti.

Ciljna skupina: osnovnošolci druga in tretja triada.

Termin: mesec maj, vsak delovni dan popoldne in v soboto dopoldne.

Kraj: Družinski center Oaza, Černetova 20, 1000 Ljubljana.

Več o aktivnostih na: Maja dogaja.