Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-B).

Seje se je udeležil Miha Godnič, predstavnik Zavoda IZRIIS in zastopal naše stališče, da bi predlog spremembe zakona lahko vodil v hude družbene posledice in pozval, da se upremo pritiskom industrije in našo družbo zaščitimo pred škodljivo konopljo.

Izrednega pomena je, da zaščitimo interese mladih, saj nas bodo eventualni kasnejši ukrepi stali veliko več tako finančno, kot vzgojno, družbeno in socialno. Lažje je namreč preprečevati kot pa zdraviti.

Deli: