Ker je mesec april »mesec knjig« (21. marca je bil dan poezije, v aprilu pa sta dva dneva posvečena knjigi – 2. april je mednarodni dan knjig za otroke ter 23. april mednarodni dan knjige in avtorskih pravic), smo se s Tino Mihelič, profesorico slovenščine in vzgojiteljico predšolskih otrok, pogovarjali o pomenu knjig in branja za otroke.


Za začetek, zakaj je pomembno, da obeležujemo dneve knjig in govorimo o pomenu branja pri otrocih?
Branje je zelo pomembna življenjska veščina, če le pomislimo kolikokrat dnevno beremo –vozni red, navodila za uporabo, sestavine na izdelkih, znaki v prometu – zelo veliko branja in prej, ko to usvojimo, lažje nam je. Govorimo o pogosto površnem branju, manj pa je kvalitetnega brana – ko si vzamemo čas, se posvetimo knjigi in ne dovolimo, da nas vsak šum odvrne.

Kdaj začeti otroku brati, kdaj ga seznaniti s knjigo?
V družini je najbolje, da je branje že staršem vrednota, si sami vzamejo čas za knjigo. Sicer pa nikoli ni prepozno – tudi starši, ki si prizadevajo brati otrokom, pa sami niso ravno bralci, lahko z otroško literaturo vzljubijo branje in knjige. Nekako z otroki nadomestijo vrzel, ki je nastala v njihovem otroštvu.
Najbolj smiselno pa je, da razmislimo o skupnem branju (če ne že prej), ko uvajamo spalno rutino. Skupno branja otroka in starša poveže, otroka sprosti, ga umiri. Če vsak večer drži na primer zaporedje večerja, umivanje, pogovor o dnevu, branje in nato spanje, se otrok počuti varno – rutina mu pomeni varnost. Tudi starši se lažje znajdejo.

Kako pa otroka motivirati za knjigo in branje, če kaže odklonilen odnos do tega?
Zgled so starši in okolica. Pozitivna naravnanost do knjig in branja otroka najbolj pritegne. Otroke pa lahko dodatno motiviramo tudi tako, da uredimo bralni kotiček, ki je otroku dostopen, že malčke učimo rokovanja in ravnanja s knjigo, odnos do knjig (otroka učimo, da knjigo po pregledu pospravi, naj ne leži med ostalimi igračami in se pometa po igralnem kotičku). Motiviramo ga tudi z glasnim branjem, skupnim gledanjem knjig, obiskom knjižnice …

Na kak način otrokom brati knjige? Si v naprej prebrati zgodbo in jo nato pripovedovati ali brati z otrokom?
Mlajši, kot je otrok tem, bolj je pomemben način branja/pripovedovanja (barva glasu, glasnost, tempo …) ter govorica telesa. Pri majhnih otrocih ni potrebno, da se dosledno držimo napisanega. Branje omogoča našo takojšno odzivnost na otrokove pobude, pripombe. Otroka lahko pritegne pikapolonica na ilustraciji, ker je na igrišču opazil pikapolonico, pa nima pikapolonica povezave z zgodbo. Odzovemo se na njegovo pobudo in mogoče skupaj še zapojemo pesmico. Pomembno je, da se ob knjigi vsi dobro počutimo, to otroka (tudi starše) najbolj pritegne, da ponovno seže po knjigi.

Kaj otroci pridobijo z branjem? Zakaj je pomembno, da se starši temu posvetimo?
Skupno branje pomembno krepi odnose – starši, otroci skupaj preživljajo svoj čas ob knjigi v pozitivnem vzdušju od zgodbi, ki je lahko iztočnica za pogovor z otrokom. Otroci ob branju razvijajo osebnost, empatijo, spoznavajo različne vidike življenja. Širijo domišljijo, krepijo koncentracijo, ki je dandanes zelo kratka, knjige so pomemben vir informacij. Z branjem se seznanjajo s pisano besedo, s skladenjskim bogastvom jezika ter širijo besedišče. Če povem iz izkušenj: otrokom v osnovni šoli so na primer besede cedilo, barka, kalna voda, neznane. Otrok v vsakdanjem življenju nima več izkušnje, kaj je cedilo. Čaj je v čajnih vrečkah in ga ne precejamo več – cedilo je zanj neznanka. Z branjem otrok širi besedi zaklad in spoznava besede, ki jih v vsakdanji komunikaciji ne uporabljamo več tako pogosto.

Kakšne knjige izbirati in kaj brati otrokom?
Vsako leto izide ogromno knjig za otroke in mladino, niso prav vse kakovostne. Pri izbiri si lahko pomagamo s seznami knjig, ki jih izdajajo izkušeni strokovnjaki (pri bralni znački, sezname pripravljajo tudi knjižnice). Zlata hruška je znak za kakovost otroških in mladinskih knjig. Posežemo tudi po poljudnoznanstvenih knjigah in otroke učimo, da so knjige pomemben vir informacij. Beremo jim lahko vse – recepte, ko jih uporabljamo, reklamne napise, naslove na kuverti – vse to je branje, ki ga bodo morali tudi sami usvojiti.

Avtor: Zavod IZRIIS

Fotografije: Pixabay

Program “Izberi Zdravo Življenje” je sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana.

Deli: