Na 75. Svetovni zdravstveni skupščini, so se države članice dogovorile, da bodo sprejele prelomno odločitev za izboljšanje modela financiranja Svetovne zdravstvene organizacije.

Odločitev je v celoti sprejela priporočila delovne skupine za trajnostno financiranje, sestavljene iz držav članic SZO, ki je bila ustanovljena januarja 2021 in ji predseduje Björn Kümmel iz Nemčije.

V enem od ključnih priporočil v poročilu delovne skupine zdravstveni skupščini države članice ciljajo na postopno zvišanje svojih odmerjenih prispevkov (članarine), da bodo najpozneje do proračunskega cikla 2030–2031 predstavljale 50 % osnovnega proračuna SZO. V zadnjem proračunskem dvoletju 2020–2021 so odmerjeni prispevki predstavljali le 16 % odobrenega programskega proračuna.

>> več.

Deli: