Udeležili smo se tri dnevnega izobraževanja (14.-16.april 2022), ki ga je organiziralo Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni v sodelovanju z Mednarodno zvezo za zdravje mladih (International Youth Health Organization) – zagovorništvo – prizadevanje za spremembo.

Dogodek je nastal v okviru projekta Ker alkohol ni mleko – zagovorništvo na področju alkoholne politike, ki je podprt s sredstvi Programa »Active Citizens Fund« (ACF) v Sloveniji 2014–2021.

School of Health Policy and Advocacy 2022

3 dnevni tečaj so odvodili Katja Čič, Jan Peloza in Matej Košir. Skozi nabor predavanj in vaj smo se udeleženci seznanili z osnovami zagovorništva na področju alkoholne politike. Vsebina je zajemala: prepoznavanje problemov, pregled deležnikov, dobro prakso, naslavljanje ključnih deležnikov, oblikovanje izjav za javnost in sporočil za družbena omrežja ter simulacijo intervjujev.

Deli: