V petek, 21.01.2022, smo se udeležili usposabljanja o psihosocialni podpori za vključevanje migrantk in otrok z migrantskim ozadjem, organiziranega s strani Mednarodne organizacije za migracije (IOM), Agencija Združenih narodov za migracije.

Usposabljanje je izvedla ga. Rossella Celmi, strokovnjakinja za integracijo v Koordinacijski pisarni IOM za Sredozemlje ter misijah IOM v Italiji in na Malti, ki se je uradu IOM v Italiji pridružila leta 2005. Ima obsežne mednarodne izkušnje na področju psihosocialnih programov za ranljive migrante in migrantke. Od leta 2018 kot strokovnjakinja za integracijo vodi projekte na področju socialnega vključevanja ter opolnomočenja migrantskih skupnosti. Skozi leta je kot predavateljica oblikovala in izvajala aktivnosti za krepitev zmogljivosti psihosocialnih delavcev v kontekstu migracij ter humanitarnega odziva. Verjame, da je odpornost pomemben koncept, ki ga je potrebno poudariti, še posebej v razpravah na različnih ravneh in dialogih o ranljivostih migrantov.

Usposabljanje je potekalo v okviru evropskega projekta Includ-EU, ki si prizadeva prispevati k izgradnji bolj vključujočih in povezanih evropskih družb s krepitvijo izmenjave izkušenj, sodelovanja ter partnerstev med lokalnimi in regionalnimi oblastmi iz Grčije, Italije, Nizozemske, Romunije, Slovenije ter Španije. Projekt financira Evropska komisija v sklopu Sklada za azil, migracije in integracijo (AMIF).

Deli: