Uživanje tobaka ostaja največji dejavnik tveganja za nenalezljive bolezni, med katerimi je na žalost večino rakavih. Trenutna pandemija COVID-19 je obremenila zdravstvene sisteme, gospodarstva in družbe ter povzročila nesorazmerno večjo škodo ljudem, ki so že trpeli za kroničnimi boleznimi v večini primerov povzročenimi zaradi tobaka. Kljub temu je za okrevanje ključnega pomena razvoj inovativnih rešitev za zmanjšanje bremena rakavih obolenj, bolezni srca in ožilja, bolezni dihal in številnih drugih kroničnih stanj, ki jih povzroča uporaba tobaka.

Za podporo najboljšim praksam, ki se spopadajo s krizo rakavih obolenj, ki jih povzroča uporaba tobaka, Evropska mreža za preprečevanje kajenja in tobaka (ENSP) organizira hackathon, ob podpori Activize Health in FreshBlood HealthTech, s katerim bo poskušala opredeliti nove in učinkovite ideje za zmanjševanje uporabe tobaka in premagovanje rakavih obolenj.

ENSP vabi posameznike ali skupine iz univerz, raziskovalnih centrov, združenja bolnikov, novoustanovljenih podjetij in drugih ustreznih zainteresiranih deležnikov, da se registrirajo na “End tobacco use for beating cancer. International hackathon” za sodelovanje in reševanje izziva, ki ga predstavlja kriza raka povzročena zaradi uporabe tobaka.

Več o hackathonu >> tukaj.

Program za ENSP`s International Hackathon – End tobacco use for beating cancer:

Friday 3rd December 2021 CET

18.00 – Presentation of the program – on Zoom
18.15 – Introduction to healthcare innovation (30 min) – presentation recorded and available afterwards – on Zoom
18.45 – Q&A + final registration – on Zoom
19.00 – Hackathon kickoff (mentors and judging criteria) – on Zoom
19.15 – Presentation of selected pitches (the registered participants can present their idea if they have one) – on Zoom
20.00 – Hacking Starts (Discord link, mentors list and time slots availability are made public) – on Zoom
21.00 – Q&A – on Zoom

Saturday 4th December 2021

9.00 – Morning Q&A&Coffee – on Zoom
9.15 – How to present your idea (30 minutes) – presentation recorded and available afterwards – on Zoom
9.45 – Discord instructions – on Zoom
10.00-14.00 – Mentoring Sessions for ideas – on Discord
14.00-16.00 – Finishing the idea to project presentation – on Discord
16.00 – Presentation submission to the organizers + feedback on presentation – on Zoom
17.00-19.00 – Live presentations of the projects (3 Min presentation + 3 Min Q&A from the jury) – on Zoom
19.00 – Awards communication – on Zoom

During the event, we will use Discord as a communication tool (like a private forum which enables audio calls/rooms).
For the live sessions (kick-off, webinars, presentations) we will use Zoom.

Please register in advance for this meeting:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsc-yoqjwsHNfeGM9gxqc7HRMKcYJ60bOC

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Deli: