Med prvo razglasitvijo epidemije, ki je potekala med 12.3. in 31.5.2020, so bili vrtci in vzgojno-izobraževalni zavodi večino časa zaprti. Med drugo razglasitvijo, pa so bili vrtci od 26.10.2020 do 25.1.2021 odprti le za nujno varstvo in nato s 26.1.2021 odprti za vse otroke.

Med starši in strokovnimi delavci vrtca (vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev) smo preko spletne strani naredili anonimno anketo o vplivu epidemije na predšolske otroke, s katero smo poizvedeli, kako je epidemija vplivala na otroke iz vidika zaprtja vrtcev in ukrepov vezanih na vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu.

Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec je že takrat napovedal nekaj posledic, ki jih je prineslo popolno zaprtje vrtcev: vprašanja o organizaciji varstva za otroke, izgubo edinega toplega obroka v dnevu za mnoge otroke, večja nevarnost okužbe za stare starše, ki bodo varovali otroke itd. Vlada pa žal ni pomislila, kakšne posledice bo imelo zaprtje vrtca na psihofizični razvoj otrok. O tem pa so povedali starši v naši raziskavi.

Večina anketiranih staršev je poročala o stiski svojih otrok zaradi zaprtja. Otroci so se počutili predvsem osamljene, pogrešali so svoje vrtčevske prijatelje, pa tudi vzgojiteljice. Starši so opazili, da so njihovi otroci razdraženi, brezvoljni, občutljivi in da ponoči slabo spijo. Otroci so starše veliko spraševali, zakaj ne smejo v vrtec in zakaj njihovi prijatelji in drugi sorodniki ne morejo priti na obisk. Tako stiska ni bila le na strani otrok, temveč tudi na strani obremenjenih, utrujenih in zaskrbljenih staršev, ki so se počutili nemočni. Starši, ki so bili na »čakanju na delo«, so skušali na celotno situacijo pogledati malo bolj pozitivno: »Imeli smo veliko prostega časa in druženja, kar nam velikokrat zaradi tempa ni omogočeno. Sedaj smo to lahko izkoristili in uživali s svojimi otroki.« Medtem ko so bili starši, ki so delali od doma, na čase obupani. Ti starši so povedali naslednje: »Več kot 8 ur dnevno se je moral zaposliti sam, z možem sva oba delala. Skuhala sva mu kosilo in zajtrk, malice, ostalo je moral veliko čakati.« in »Da, sem v stiski. Razpeta med službo in animacijo otroka.«

Starši so seveda skušali otroke spraviti v dobro voljo in jih zamotiti na različne načine. Tukaj navajamo nekaj primerov:
– Sprehod v naravi, gozdu
– Kolesarjenje in druge športne aktivnosti v okviru družine
– Ustvarjanje
– Pomoč pri gospodinjskih opravilih
– Branje knjig
– Petje
– Ples
– Družabne igre
– Skupna igra po otrokovi izbiri

V času zaprtja vrtcev in izvajanja nujnega varstva pa so strokovni delavci dobili od vodstva različna navodila – v nekaterih vrtcih so dobili navodila, naj v tem času ne obremenjujejo otrok, v drugih, naj le tu in tam pošljejo kakšne pozdrave in spet tretji, naj za otroke pripravijo različne dejavnosti, ki so jih objavljali na spletnih omrežjih kot video vsebine ali jih posredovali preko e-poštnih sporočil:
– Pravljična joga za otroke
– Branje pravljic
– Posnetki pesmic
– Ples
– Gibalne vaje
– Igre z žogo
– Podajanje različnih idej in tem za ustvarjanje
– Ogled lutkovne predstave
– Delovni listi
– Matematični izzivi
– Video srečanja

Ponovno odprtje vrtca je v očeh otrok, staršev in strokovnih delavcev vrtca pomenil žarek upanja in veselja, a je le-ta kmalu dobil grenek priokus. Slediti so morali ukrepom, priporočilom, navodilom in smernica vlade. Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je za vrtce pripravil Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19 in Higienska priporočila za vrtce za preprečevaje širjenja SARS-CoV-2, Zavod RS za šolstvo pa je v sodelovanju s strokovnjaki napisal Priporočila za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer.

Ti ukrepi so na najmlajših otrocih pustili velik pečat. Otroci so bili kljub pogovorom in pojasnilom zbegani, zakaj se med seboj ne smejo objeti, držati za roke, zakaj se ne smejo družiti v vrtcu s svojimi bratci ali sestricami in zakaj ne smejo nositi v vrtec svojih igrač. Otroci so pogrešali objeme, dotike in nasmejane obraze vzgojiteljic, ki so se nekaj časa skrivali za maskami. Prav tako so pogrešali nekatere igračke, ki so jih morale strokovne delavke umakniti iz igralnic. Nekateri otroci niso želeli več v vrtec. Eden izmed staršev je zapisal: »Imeli smo težave pri ponovnem uvajanju v vrtec, otrok je bil zmeden, ker sva starša delala od doma, zato je bilo težje vzpostaviti sodelovanje z otrokom. Nastalo zmedo je še povečevala nestanovitna prisotnost/menjava kadra in vrstnikov v vrtcu. Vzgojiteljice so bile vidno zaskrbljene, otrok se v vrtcu ni počutil varno. Ponoči se je prebujal, nemirno je spal večino noči.«

Nina Mazi je v svojem diplomskem delu Uvajanje otrok v vrtec med ukrepi za preprečevanje COVID-19 raziskovala potek postopnega uvajanja v vrtec v času preprečevanja COVID-19 v vmesnem času med razglašeno prvo in drugo epidemijo (1. 6.–18. 10. 2020). Ugotovila je, da je potek uvajanja le v 43 % prilagojen otroku oziroma željam staršev, čeprav bi moral biti skupni načrt vseh udeležencev − torej staršev, otrok in vzgojiteljev. V priporočilih (Higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2) namreč piše, da so starši ob uvajanju otrok lahko prisotni, pri tem pa morajo upoštevati vse higienske ukrepe in uporabljati zaščitno obrazno masko. Med trajanjem epidemije pa je bilo po »Higienska priporočila za vrtce v času epidemije covid-19« uvajanje odsvetovano, saj: »Uvajanje otrok v vrtec zahteva prisotnost staršev«.

Strokovnim delavcem vrtcev je bilo včasih težko slediti vsem ukrepom in priporočilom, saj se je na čase zdelo, da se spreminjajo iz minute v minuto. Čeprav so nekateri ukrepi nesmiselni in neživljenjski predvsem v odnosu do otrok, so se našli tudi takšni strokovni delavci, ki so kljub priporočilom, prisluhnili otrokom, njihovim potrebam ter jih postavili na prvo mesto. Upajmo, da bosta tudi v prihodnje razum in srčnost prevladala pred strahom, ter bo po igralnicah, garderobah in na igrišču odmeval otroški smeh.

Avtor: Tadeja Kocmut, dipl.vzg. predšolskih otrok, dipl.uč. razrednega pouka in mag. inkluzivne pedagogike

Literatura in viri:
– https://www.gov.si/novice/2020-03-12-v-sloveniji-bo-razglasena-epidemija-vrtci-in-sole-se-zacasno-zaprejo/
– https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-predsolsko-vzgojo-in-osnovno-solstvo/#e27992
– Mazi, N. (2021). Uvajanje otrok v vrtec med ukrepi za preprečevanje COVID-19. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
– Higienska priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19, 2020.
– Higienska priporočila za vrtce za preprečevaje širjenja SARS-CoV-2, 2020.

Program “Izberi Zdravo Življenje” je sofinanciran s strani: Ministrstva za zdravje RS in Mestne občine Ljubljana.

Deli: