Uspešno smo zaključili naše spletno izobraževanje petih sklopov o škodljivosti uporabe tobaka in alkohola, z Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše

Navdušenimi smo nad odzivi dijakov in pridnemu pošiljanju domačih nalog.

Dijaki, ki so se vključili v ta program, so ob pomoči profesorjev – mentorjev, posamično predelali posamezen sklop ter po končanem sklopu naredili domačo nalogo.

Prav vsi so sklope uspešno zaključili in si pridobili naziv Promotor zdravja, za kar jim iskreno čestitamo.

Zahvaljujemo se vsem za sodelovanje!

Deli: