December:

 • Elektronski zdravstveni karton in vpliv na učinkovitost obravnave, webinar, Zdravniška zbornica Slovenije in HealthDay.si, 16.12.2020; >> več 
 • ISfTeH General Assembly 2020 – ZOOM session, Neja Samar Brenčič predstavila delovno skupino SATS, 11.12.2020; >> več
 • 9. slovenski preventivni dnevi, spletno predavanje, Preventivna platforma-Utrip, 10.12.2020; >> več 
 • OECD tematska delavnica o digitalnih spretnostih in talentih, MJU, webinar, 07.12.2020; >> več 
 • XXVIII. e-SEMINAR »In memoriam dr. Dušana Reje«, Zveza slovenskih društev za boj proti raku, e-seminar, 03.12.2020; >> več 
 • Telemedicina danes! -webinar, Zdravniška zbornica Slovenije in HealthDay.si, 02.12.2020; >> več 

November:

 • Zakon o prostovoljskem delu, spletno izobraževanje, Slovenska filantropija; 27.11.2020, >> več https://www.filantropija.org/izobrazevanja/
 • ISfTeH WEBINAR, mtg. with SATS WG, 20.11.2020
 • Motiviranje in spremljanje prostovoljcev, spletno izobraževanje, Slovenska filantropija; 20.11.2020; >> več 
 • Illicit Tobacco Trade – ENSP-ECTC Conference – The Online Edition; 19.11.2020; >> več  
 • Spletna konferenca GoDigital 2020; 19.11.2020, https://godigital.gzs.si/
 • Simpozij Evropske mreže za alkoholno politiko, APN – Alcohol Policy Network; 19.11.2020; >> več
 • Making It Matter – vpliv prostovoljstva na socialno vključenost mladih, Slovenska filantropija; 18.11.2020; >> več 
 • Pridobivanje prostovoljcev, spletno izobraževanje, Slovenska filantropija, 13.11.2020; >> več  
 • RIS Innovation Call 2021 – okrogla miza; 6.11.2020
 • Digitalni mostovi v zdravstvu, Kongres MI’20, SDMI; 5.11.2020; >> več  
 • Dobre prakse uvedbe storitev telemedicine v času pandemije v Sloveniji, spletni seminar; Zdravniška zbornica Slovenije in HealthDay.si, 4.11.2020

Deli: