Piše Mohor Pleničar

Forum smo začeli z uvodnimi predstavitvami. G. Peter Geršak je predstavil smernice Digitalno strategije za Slovenijo. Opredelil je glavne cilje po področjih (gigabitno infrastrukturo, podatkovno ekonomijo, umetno inteligenco). Zaključil je z mislijo Obstaja samo ena stvar, ki onemogoča doseganje: strah pred neuspehom! Paulo Coelho.

Naslednja predstavitev je bila Polet naprej v temeljnih znanjih RIN in digitalnih kompetencah (v času pandemije), ki jo je predstavil Borut Čampelj. Največ pozornosti je omenil izobrazbi in omembi Gaussove krivulje. Predstavil je tudi 6 sklopov osnutka Akcijskega načrta digitalnega izobraževanja (ANDI 2021 – 2027). Poudaril je reformo izobraževanja v smislu dodajanja izobraževanja na področju digitalne pismenosti.

Marko Grobelnik iz instituta Jožefa Štefana je predstavil Digitalne dvojčke za upravljanje kompleksnih sistemov. Spraševal se je o tem kam gre UI v prihodnosti in tudi o tem kako lahko prihajajoča UI pomaga pri upravljanju kompleksnih procesov.

Ob 11.30 smo začeli forum Umetne inteligence, pogovor je vodil Mitja Trampuš. Dr. Vida Groznik, je na kratko predstavila 50 – letno tradicijo UI v Sloveniji, stanje s kadri, formalno izobraževanje kadrov, UI na UP FAMNIT.

Erik Štrumpel je predstavil magistrski študij in podatkovne vede, predstavil je stanje na trgu in trenutno stanje vpisanih v študij.

Nadaljeval je Marko Drobnjak (mladi raziskovalec na inštitutu kriminologije pri Pravni fakulteti) in govoril o Umetni inteligenci in njenem sporazumevanju. Govoril je o primerih analize in zapisa zvoka in povezal z aktualno temo epidemije – pandemije.

Nato je Matej Guid predstavil rešitev instatext – torej program, ki pomaga pri pisanju angleških člankov.

Ob 13.05 se je začela Okrogla miza: Poziv Slovenske digitalne koalicije za digitalno Slovenijo – izzivi in rešitve (Voditelj: Jaka Repanšek). Na okrogli mizi so predstavili glavna stališča do digitalizacije med drugimi je bil tudi sogovornik Simon Delekorda. Neja Samar Breničič je tudi dodala spodbudno misel: »Nagrajevati “skupine”, ki delujejo in uspevajo skupaj. S tem počasi spreminjamo vrednote in svojo podobo«.

Deli: