Udeležili smo se e-izobraževanja za mentorje prostovoljcev, ki ga je organizirala Slovenska filantropija. Izobraževanje je bilo razdeljeno na tri sklope:

1.       Sklop: Zakon o prostovoljstvu … 13. nov 2020

2.       Sklop: Pridobivanje prostovoljcev … 20. nov 2020

3.       Sklop: Motiviranje in spremljanje prostovoljcev … 27. nov 2020

ZAKON O PROSTOVOLJSTVU

Na izobraževanju smo se udeleženci seznanili z Zakonom o prostovoljstvu. Obdelali smo naslednje teme:

·         pojem organiziranega prostovoljstva

·         načela, ki jih spoštujemo pri vključevanju prostovoljcev

·         sklepanje dogovora o prostovoljskem delu (oblika, vsebina dogovora)

·         pravice prostovoljcev

·         povračila stroškov prostovoljcem in nagrada za izjemne dosežke

·         vodenje evidence prostovoljcev

·         zavarovanja prostovoljcev

·         prostovoljsko delo in prejemniki denarnih socialnih pomoči – dodatek na delovno aktivnost.

PRIDOBIVANJE PROSTOVOLJCEV

Odgovorili so nam na vprašanja kakšnega prostovoljca potrebujemo v vaši organizaciji in kako pridobiti primerne prostovoljca.

Obdelali smo naslednje teme:

·         kako izdelati profil prostovoljca, ki ga potrebujete v vaši organizaciji

·         strategija zbiranja prostovoljcev

·         kako pripravimo dober oglas za prostovoljsko delo.

MOTIVIRANJE IN SPREMLJANJE PROSTOVOLJCEV

Spoznali smo zunanjo in notranjo motivacijo pri prostovoljcih ter dobili odgovore na to kaj prostovoljce žene v prostovoljsko delo.

Obdelali smo naslednje teme:

·         kateri so zunanji in kateri notranji motivatorji, ki prostovoljce spodbujajo k prostovoljskem delu

·         na kakšne načine vse lahko nagrajujemo prostovoljce in kako so nagrade povezane z motivacijo.

Z izobraževanjem smo bili zelo zadovoljni in pridobili smo veliko znanja in motivacije za nadaljnje delo s prostovoljci.

Deli: