mag. Neja Samar Brenčič, mag. psih., spec. superv.,  Zavod IZRIIS, Ljubljana
in Dr. Drago Rudel, univ. dipl. ing. el., MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana

“The world of standards that, although offering benchmarks for businesses involved in Digital Healthcare, is often ‘hidden’, both for businesses and for the users of relevant products and services.” (M. Fisk, Key Ethical Benchmarks for Digital Healthcare, Webinar, May 5th, 2020)


Povzetek

Pri zagotavljanju kakovosti storitev imajo  pomembno vlogo standardi, na katerih temeljijo te storitve. Standardov storitev na področju telemedicine je malo, zato standardizacijske ustanove in združenja uporabnikov pozivajo zainteresirane strani k soustvarjanju pri njihovem razvoju. Poleg tega se že obstoječi standardi premalo implementirajo in niso del celostnih zdravstvenih strategij.

V luči trenutnih razmer pandemije Covid19 so ranljive skupine kot so pacienti, starejši odrasli in kronični bolniki poudarjeno izpostavljeni pogojem z nerazvitimi standardi protokolov storitev. Prav tako pomanjkanje standardiziranih storitev pomeni delo v zahtevnejšem okolju in razmerah za neformalne skrbnike kot medicinsko osebje.

 

Več na:

https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/2020

 

Deli: