Udeležili smo se 22. Mednarodne Multikonferenčne informacijske družbe s prispevkom: Standardi kakovosti storitev zdravja na daljavo za starejše odrasle – njihov poudarjen pomen v času epidemije Covid-19; mag. Neja Samar Brenčič v dr. Drago Rudel.

dr. Matjaž Gams
Red. prof. dr. Janez Malačič

Mednarodna multikonferenčna informacijska družba, ki poteka na Inštitutu Jožef Stefan, letno organizira mednarodni forum za znanstvenike, akademike in strokovnjake, da predstavijo svoje najnovejše ugotovitve raziskav na različnih področjih informacijske družbe. Multikonferenco sestavljajo skrbno izbrane konference.

Deli: