Prisotni smo bili na srečanju, 9. in 10. decembra 2019 v Bukarešti, kjer smo predstavili naše aktivnosti vezane na projekt.

Začeli smo z obiskom pri “Caminul Pentru Persoane Varstnice akademik Nicolae Cajal (www.caminvarstnicibucuresti.ro)”.
Po obisku smo nadaljevali s predstavitvami udeležencev in njihovih organizacij, s predstavitvijo projekta ter napovedjo glavnih aktivnosti, ki se bodo izvajale.

Deli: