5. strokovno srečanje Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Socialne sekcije Gerontološkega društva Slovenije, 26. november.

»Stari ljudje so v 21. stoletju ključen izziv za razvoj konceptov, metod in spretnosti

socialnega dela, zato se socialno delo odziva na pojave, ki spremljajo starost, staranje in stare ljudi predvsem razvojno. Pri tem zasedata raziskovanje in projektno delo specifično mesto, saj omogočata nova spoznanja za socialno delo s starimi ljudmi, povezovanje z drugimi znanostmi in strokami in pojavnost novih, socialno delovnih tem in vprašanj vezanih na oskrbo starih ljudi. V takšnih razmerah postaja socialno delo na področju skrbi za stare ljudi pomembna in prepoznana znanost in stroka.

Za učinkovito pomoč in nadaljnji razvoj socialno delo potrebuje tudi znanja drugih znanosti, zato je pomembno, da se z aktualnimi spoznanji seznanjamo in vključujemo v interdisciplinarne raziskave in projekte. V Sloveniji žal nimamo razvite gerontologije, vede, ki bi sistematično zbirala in spodbujala razvoj novih spoznanj na področju staranja, starosti in življenja starih ljudi. Kljub temu nastajajo različne raziskave, domači in mednarodni projekti pa spodbujajo razvoj novega znanja v teoriji in praksi.«

Tako je bilo letošnje strokovno srečanje namenjamo predstavitvi rezultatov raziskav in projektov, ki so pomembni za socialno delo s starimi ljudmi, omogočajo njegov razvoj in vplivajo na razvoj kakovostne oskrbe starih ljudi v Sloveniji.

Deli: