Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!«, Samopodoba in socialne veščine. Delavnice so bile izvedene v treh 7. razredih. Učencem skušamo skozi igre in pogovor predstaviti pomen samozavesti in socialnih vrednot. Ker je vzdušje sproščeno se otroci lepo odzivajo in sodelujejo ter s tem bolje spoznavajo sebe, svoje sošolce, vrednotne in svoje odgovornosti.

Program “Izberi Zdravo Življenje” je sofinanciran s strani: Ministrstva za zdravje RS in Mestne občine Ljubljana.

Deli: