Kako čudovit klepet je bil danes! Tema razvoja govora očitno odpre klepetuljske kanale tudi pri mamicah.

Najprej smo spoznali temlje na katerih gradimo govor. To sta komunikacija in jezik. Potem smo se dotaknili namerna in nenamerne komunikacije, prešli na dojenčkov jok in na neverbalno ter verbalno komunikacijo.

Kot pomemben ‘pripomoček’ pri podpiranju govora smo omenili tudi znakovni jezik za dojenčke, saj z njegovo pomočjo zmanjšamo frustracijo pri dojenčku in malčku. Namreč, s pomočjo znakovnega jezika se dojenček lahko izraža še preden spregovori prve besede, starš ga pa razume in lahko primerno reagira.

V drugem delu smo se dotaknii različnih razvojnih obdobij:
– 0-3 mesece,
– 4-6 mesecev,
– 7-12 mesecev in
– Obdobje do drugega leta.

V vsakem obdobju smo orisali pomembne mejnike, kako se to izraža, opazi pri otroku ter na opozorilne znake, ki kažejo potrebo po logopedski pomoči.

Bilo je fino in res smo srčno zaokrožili sklop letošnjega leta, leta 2022.

Starševski klepet je vodila odlična Anja Zagoričnik Jarm, mag. zdr. nege.

______________________________________________________________________________

‘Starševski klepet’ organizira zavod IZRIIS v okviru programa Krepitev starševskih kompetenc – ‘Izberi zdravo življenje’, ki ga sofinancirata Ministrstvo za zdravje RS in Mestna občina Ljubljana.

Vir:
– slika: Pixabay

Deli: