Kdaj ste svojega otroka prvič pustili samega pri starih starših za nekaj ur? Kdaj je vaš otrok prvič prespal pri babici in dedku?

Pri odgovoru na ti dve vprašanji morate upoštevati naslednje: vaš otrok pozna stare starše od rojstva. Spoznaval jih je počasi, iz zavetja vaših rok oziroma vaše bližine. Tako je babico in dedka spoznal, se nanju varno navezal ter se navadil tudi njunega doma. Otroci se z vpisom v vrtec srečajo z novim okoljem, vrstniki in vzgojitelji. Ko starši damo svoje otroke v vrtec, jih damo nepoznanim ljudem in v nepoznan prostor. Dejstvo je, da otrokom vstop v vrtec predstavlja stresen korak v njihovem življenju.

Izbira vrtca

Najpogostejša izbira staršev je javni vrtec, vendar so tudi med javnimi vrtcih razlike. Ker bo vaš otrok obiskoval vrtec do vstopa v šolo, torej kar nekaj let, obiščite čim več vrtcev. Predvsem se pozanimajte o njihovih pristopih uvajanja – čeprav obstajajo smernice o načinu uvajanja, so med vrtci pomembne razlike v dolžini uvajanja. Pozanimajte se tudi o vzgojnem programu, dejavnostih, krožkih, izletih itd., ki jih ponujajo. Slednje je pomembno dolgoročno. Poleg javnih vrtec pa imate seveda možnost izbrati zasebni vrtec ali kakšno drugo obliko varstva. Raziskujte, saj predajate otroka vzgojiteljicam, ki bodo kmalu postale pomembne osebe v otrokovem življenju.

Sodelovanje vrtca in staršev pred uvajanjem

Vrtci se pred samim uvajanjem poslužujejo različnih formalinih oblik sodelovanja.

Govorilno uro za starše nekateri vzgojitelji organizirajo že pred samim začetkom uvajanja. Vzgojitelji se s starši na govorilni uri pogovorijo o poteku uvajanja, ob kateri uri in s kom naj pridejo otroci v vrtec, postopnem podaljševanju ostajanja otroka v igralnici, načinu in času poslovitve od otroka, njihovi vlogi v oddelku in o skupini, v kateri je njihov otrok.

V nekaterih vrtcih organizirajo tudi skupni roditeljski sestanek za vse starše novincev. Na roditeljskem sestanku vrtec starše seznani z načinom dela, s posebnostmi pri uvajanju in z njihovimi pravicami. Predstavijo jim vrtec, sistem prehranjevanja in higiene, potek dnevne rutine in odzive otrok, ki jih lahko pričakujejo med uvajanjem. Na teh sestankih podajo tudi bistvene informacije, ki so staršem v pomoč in vodilo pri uvajanju njihovega otroka v vrtec, kot:

 • pri otroku naj spodbujajo interes do vrtca,
 • z otrokom naj berejo pravljice in zgodbe, ki so povezane z vrtcem,
 • z otrokom naj obiščejo vrtec,
 • izmislijo si naj igro, ki je povezana z vrtcem,
 • za uvajanje si naj vzamejo nekaj dni dopusta,
 • otroku naj ne obljubljajo ničesar, kar ne bodo mogli uresničiti,
 • ob prihodu v vrtec naj sledijo rutini vrtca,
 • z otrokom morajo z začetkom uvajanja v vrtec hoditi redno, prav tako ne priporočajo prekinitve uvajanja,
 • starše opozorijo, da naj ne vnašajo v njegovo življenje nobenih drugih sprememb, ko začnejo z uvajanjem (npr. odvajanje od dude).

Na roditeljskih sestankih vzgojitelji pogosto pridobijo tudi informacije o otrocih preko anketnih vprašalnikov o:

 • dnevni rutini, ki zajema spanje, hranjenje, higienske potrebe otroka ,
 • izkušnjah otroka o varstvu, v katerem je bil pred obiskovanjem vrtca,
 • potrebah po uporabljanju dude, ljubkovalne igrače in stekleničke,
 • zdravstvenih težavah (bolezni),
 • načinih tolažbe (kako se potolaži),
 • reakcijah ob izražanju jeze in žalosti,
 • tem, kako se otrok zamoti,
 • tem, s čim se otrok najraje

Pred samim začetkom uvajalnega tedna in uvajanja nekateri vrtci organizirajo spoznavni dan ali drugače imenovan dan odprtih vrat. Spoznavni dan je namenjen staršem, da s svojimi otroki obiščejo vrtec, v katerem bo otrok preživel večino svojega časa.

Uvajalno obdobje

Uvajalno obdobje je daljši časovni proces, pri katerem vsak posamezni otrok potrebuje različen čas za uvedbo v vrtec.

Kot je zapisano v Kurikulumu za vrtce, vzgojitelji pri uvajanju otrok v vrtec upoštevajo in sledijo načelu sodelovanja s starši. To načelo zajema pravico, da imajo vsi starši pravico, da svojega otroka v vrtec postopno uvajajo.

Ločimo dolgotrajno, srednje dolgo in kratko uvajanje.

Dolgotrajno uvajanje poteka večinoma od treh tednov do enega meseca, včasih pa lahko še dlje. Primeren je za vse otroke, še posebej pa za otroke v starosti do treh let, ki imajo manj izkušenj z drugimi otroki, ki težje navezujejo stike z drugimi, imajo strah pred drugimi in predvsem tiste, ki so edinci.

Potek dolgotrajnega uvajanja:

 1. Prvo obdobje uvajanja

Starš je prvi teden stalno prisoten v skupini, kjer skupaj z otrokom sodeluje pri dejavnostih, navezuje stike in skrbi za svojega otroka. Vzgojitelji počasi pričnejo navezovati stik z otrokom. Vloga vzgojiteljev pri uvajanju otrok v vrtec je, da otroke in starše pričakajo ter jim pokažejo prostor, otrokovo garderobo in jih povabijo v igralnico, kjer otroci s starši začnejo spoznavati novo okolje.

 1. Drugo obdobje uvajanja

Drugi teden starš napove svoj odhod iz skupine vzgojiteljici in otroku, ter vsak dan odsotnost podaljšuje. Vzgojitelji se s starši dogovarjajo o času nadaljnjega samostojnega bivanja otroka v oddelku glede na otrokove odzive. Vzgojitelji staršem poročajo tudi o otrokovem počutju: povedo, kako je otrok spal, jedel in če je jokal.

 1. Tretje obdobje uvajanja

Tretji teden je starš ob otroku samo še v jutranjem času. Ko otrok sprejme novo okolje in vzgojitelja, začnejo uvajati počitek. Tako otroci v vrtcu prvič zaspijo v tretjem tednu uvajanja.

Srednje dolgo uvajanje poteka od enega do dveh tednov. Vso uvajanje je podobno dolgotrajnemu, vendar s hitrejšim tempom. Način je primeren predvsem za otroke, ki niso edinci, živijo v dobrih stabilnih razmerah in tistim, ki imajo dobre izkušnje z drugimi otroki. Kratko uvajanje poteka od enega dneva do nekaj dni. Primerno je za otroke, ki že imajo dovolj izkušenj z drugimi otroki in nimajo težav s socialnostjo.

Pri uvajanju otrok se je potrebno zavedati, da otroci potrebujejo različni čas za uvajanje.

Kako lahko otroku pomagamo

Za lažje privajanje, je priporočeno, da otrok v vrtec prinese svojo najljubšo igračo. Že takoj na začetku svojemu otroku pomagajte, da se vključi v družbo in ga navajajte na vsakodnevna opravila v vrtcu. Z otrokom določite kakšen zabaven prepoznavni pozdrav, da se bo lažje poslovil od vas. Potrebno je paziti, da se od otroka ne poslovite brez opozorila in da po otroka pridete takrat, kadar mu obljubite. Otroka ne uvajajte v vrtec v prazničnem času in med počitnicami, ko se v oddelkih menja veliko vzgojiteljic ali je mogoče celo njegova odsotna. Pomembno je, da otroka uvaja oseba, ki ima z njim dober in ne konflikten odnos. Včasih pa je za otroka, v primeru da je na svojo mater zelo navezan, bolje, da ga uvaja oseba, ki nanjo ni tako navezan, kot so na primer oče, babica ali dedek.

Podobne nasvete podajajo tudi različni terapevti iz Inštituta Vita bona, zavoda za družinsko terapijo:

 • Uvajanje naj bo postopno in sočutno ter predvsem prilagojeno otroku.
 • Pogovorite se z vzgojiteljico o svojem otroku, spoznajte vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice ter ostale delavce, ki bodo v stiku z otrokom.
 • Prve dni bodite ves čas navzoči.
 • Ko se začno odsotnosti, naj bodo čim krajše in napovedane.
 • Otrok naj ostane v vrtcu na začetku tisti del dneva, ko so njegove potrebe zadovoljene.
 • Rituali ob odhajanju od doma naj bodo jasni in vsak dan enaki (npr prebujanje, umivanje, igra, zajtrk, odhod).
 • Vsaj za čas uvajanja se dogovorite, da so dovoljene najbližje otrokove igrače, duda, steklenička.
 • Če je možnost, naj uvaja očka, saj so ob ločitvi stiske manjše.
 • Slovo naj bo kratko in jedrnato in že prej napovedano.
 • V času uvajanja naj bo v domačem okolju brez sprememb (npr. sob, selitev, odstavljanje od dojenja ipd.)
 • Ko pride otok iz vrtca, mu ponudite svoj čas le zanj.
 • Uvajanja v vrtec ne prekinjajte, uvajajte tudi stalen ritem prihodov in odhodov.
 • Ko pridete ponj, mu dajte možnost, da sprosti napetost. Dovolite mu, da joka, držite mu prostor in bodite v tistem trenutku tam le zanj.
 • Otroku ne dajajte praznih obljub. (Ne govorite, prišel bom »takoj«, če tega ne morete izpolniti.)

Želimo vam čim bolj umirjeno, sproščeno, srčno, ljubeče, sočutno uvajanje v vrtec!

____________________

Avtorica: Tadeja Kocmut, dipl.vzg. predšolskih otrok, dipl.uč. razrednega pouka in mag. inkluzivne pedagogike, soustanoviteljica Društva Vilini, svet svobodnega učenja v naravi

 

Viri in literatura.

 • Kottler, in Kottler, E. (2001). Svetovalne spretnosti za vzgojitelji in učitelje. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti.
 • Aktiv svetovalnih delavk v vrtcih pri Skupnosti vrtcev v Sloveniji (b. ). Prvič v vrtec – Za starše otrok do 3. leta starosti.
 • Aktiv svetovalnih delavk v vrtcih pri Skupnosti vrtcev v Sloveniji (b. ). Prvič v vrtec – Za starše otrok po 3. letu starosti.
 • Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Singulin, B. (2012). Postavimo temelje kakovostnega sodelovanja med vrtcem in starši že v obdobju uvajanja otrok v M. Željeznov Seničar (Ur.), Sodelovanje med vrtcem in starši ( str. 17–25). Ljubljana: Mib.
 • Varjačič – Rajko, (2007). Prvič v vrtec. Ljubljana: Otroci.
 • Volavc, (2014). Uvajanje otrok prvega starostnega obdobja in sodelovanje s starši.
 • Gosnik Flis, K. (2021). Vloga vzgojitelja pri uvajanju otrok v vrtec. Diplomsko delo: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.
 • Peternelj, P. (2012). Vstop otroka v vrtec in prilagoditvene težave otrok. Diplomsko delo: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.
 • https://socuten.si/kako-olajsati-otroku-stisko-ob-uvajanju-v-vrtec/
 • https://druzinska-terapija.com/prvic-v-vrtec-ali-je-postopno-uvajanje-dobro/
 • https://supermama.si/socutno-uvajanje-v-vrtec/

 

____________________

Program “Izberi Zdravo Življenje” je sofinanciran s strani: Ministrstva za zdravje RS in Mestne občine Ljubljana.

Deli: