Sekcija za informatiko v zdravstveni negi (SIZN) je bila povabljena, da v sodelovanju z Interesno skupino za zdravstveno nego Mednarodnega združenja za medicinsko informatiko (IMIA-NI) organizira globalni online dogodek z naslovom: “Workforce empowerment for future challenges” (Opolnomočenje delovne sile za prihodnje izzive). Gre prvi tovrsten dogodek s strani IMIA-NI.

Zaradi razlik v časovnih pasovih izveden dvakrat (dve ponovitvi istega dogodka), in sicer:

  • 29. 9. 2022, ob 20:00, in
  • 30. 9. 2022, ob 6:30.

Pričakujemo udeležence iz celega sveta, kjer ima IMIA-NI svoje predstavnike. Dogodek je bil objavljen v omenjenem mesečnem glasilu IMIA-NI.

Share: