S strani vodje Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti Vesne Marinko smo bili povabljeni na informativno srečanje, ki se je odvijalo 31. marca v virtualni obliki.

Namen srečanja je bil izmenjati stališča z organizacijami, ki se aktivno ukvarjajo z izzivi na področju uporabe alkohola ter izmenjati stališča glede nadaljnjega razvoja alkoholne politike v Sloveniji.

Na srečanju smo NVO izrazile, da se že povezujemo in hkrati izrazile zaskrbljenost zaradi vstopa Heineken-a na naš trg in njegovega vpliva na alkoholno politiko. Izpostavljajo je bilo, da je težko zajeti vse dobre prakse alkoholne politike na enkrat in da bo proces dolgotrajen. Najprej spreminjajmo stvari na katere lahko vplivamo že danes in gradimo alkoholno politiko korak za korakom, ko bo primeren čas – da bomo imeli podporo političnih akterjev. Izpostavljena je bila tudi potreba po večjem obsegu inšpekcij na področju alkohola, saj se že veljavna politika ne uveljavlja in prihaja do pogostih kršitev (oglaševalski kodeks, marketing, prodaja mladoletnim ipd). Želja je po ureditvi sistematičnega uvajanja preventivnih programov v šole in med starejše ter za dodatno podporo na področju kurative (zdravljenje alkoholizma).

Deli: