Vsako leto Mednarodno združenje za telemedicino in e-zdravje, globalna digitalna zdravstvena mreža, organizira mednarodno konferenco.

Tako je v Dubaju, 7. in 8. marca 2022, 3. letna konferenca MENA Telehealth združila moči s 26. konferenco Mednarodnega združenja za telemedicino in e-zdravje (ISfTeH). >> program

Na konferenci je mag. Neja Samar Brenčič v strokovnem delu programa predstavila: Dviganje lestvice kakovosti: izkoriščanje programov standardizacije in akreditacije zdravja na daljavo – “Raising the Quality Bar: Leveraging TeleHealth Standardization and Accreditation Programs”

Letošnji dogodek je pomagal ISfTeH udejanjiti svoje poslanstvo “omogočati mednarodno širjenje znanja in izkušenj na področju telemedicine in e-zdravja ter zagotavljati dostop do priznanih strokovnjakov na tem področju po vsem svetu”.

Deli: