• Uradni naziv projekta: DIGITALNO VKLJUČENI – Medgeneracijska sinergija v digitalnem učnem okolju za kakovostno staranje
  • Kratki naziv projekta: Digitalno vključeni
  • Obdobje izvajanja: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
  • Vodilni partner: Zveza društev upokojencev Slovenije
  • Partnerja: Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis (Simbioza) in Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje IZRIIS (Zavod IZRIIS)
  • Pridruženi partner: Andragoški center Slovenije
  • Projekt financira: Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO

Kratek opis projekta:

Vpeljujemo medgeneracijsko digitalno platformo, prvo te vrste v Sloveniji, ki bo s ponujenimi vsebinami, možnostjo aktivne participacije in medgeneracijske izmenjave prispevala k povečanju digitalne pismenosti starejših, k njihovi večji družbeni vključenosti in k zmanjševanju medgeneracijskega digitalnega razkoraka.

Platforma bo starejšim nudila možnost: (1) vseživljenjskega učenja za pridobivanje funkcionalnih digitalnih znanj; (2) učenja uporabe za starejše ključnih e-storitev; (3) dostopanja do vsebin in programov aktivnega in zdravega staranja; (4) udeležbe in učenja na medgeneracijskih virtualnih srečanjih. Prva in druga možnost bosta potekali prek video vsebin za samostojno učenje, ki bodo inovativno vpeljane prek igrifikacijskega sistema, tretja možnost bo ponujala interaktivne vsebine, ki jih bodo pripravili starejši, četrta možnost pa bo vključujoča in bo starejšim z medgeneracijskim povezovanjem omogočila intenzivno uporabo pridobljenih znanj.

V predlaganem projektu bomo naslovili enega največjih primanjkljajev v Sloveniji, to je usposobljenost starejšega prebivalstva za vključitev v informacijsko družbo, pri čemer bomo upoštevali posebnosti, potrebe in zmožnosti starejših, ki jih bodo sami komunicirali tekom celotnega projekta. S tem bomo prispevali k uresničevanju razvojnih načel delovanja, to je, da bomo na platformi ponudili neformalna izobraževanja in za starejše ključne vsebine, ki bodo prispevale k splošnem zavedanju o koristih in pomenu uporabe IKT za bolj vključujočo informacijsko družbo.

Kontaktna oseba za projekt: 

  • Katja Kmetec:  katja@izriis.si
  • Telefon: 031 612 465
Deli: