10.12.2021 smo se udeležili spletnega usposabljanja o premagovanju ovir pri dostopanju migrantov do zdravstvenega varstva, organiziranega s strani Mednarodne organizacije za migracije (IOM), Agencije Združenih narodov.

Na usposabljanju smo se posvetili vprašanjem:

  • S katerimi ovirami se pri zdravstveni obravnavi soočajo migranti/migrantke in zdravstveni delavci/delavke?
  • Kaj je kulturna mediacija in kako nam pomaga preseči jezikovne in kulturne ovire?
  • Kako izboljšati veščine medkulturne komunikacije?
  • Kako preseči stereotipiziranje in predsodke?

Usposabljanje je izvedla mag. Marika Podda Connor, ki je višja medicinska sestra, odgovorna za Urad za zvezo na področju zdravja migrantov v okviru primarnega zdravstvenega varstva na Malti.

Usposabljanje je potekalo v okviru evropskega projekta Includ-EU, ki si prizadeva prispevati k izgradnji bolj vključujočih in povezanih evropskih družb.

Deli: