4. in 5. novembra se je v Zrečah odvijalo strokovno srečanje, organizirano s strani Slovenskega društva za medicinsko informatiko.

Dr. Drago Rudel in mag Neja Samar Brenčič sta na srečanju, znotraj sklopa Zdravje na daljavo, umetna inteligenca, predstavila Standardizacija v storitvah zdravja na daljavo (Telehealth).

Program.

V sekciji SIZN, Informatika v zdravstveni negi,  je Miha Godnič (Zavod IZRIIS) predstavili zaključke projekta ERMAT Program usposabljanja za zviševanje kakovosti življenja starejših z omejeno
mobilnostjo, z uporabo podpornih tehnologij.

Deli: