Razlika v igri otrok preteklih in današnjih generacij je velika. Ne samo, da je okolje, v katerem živimo drugačno, drugačni smo namreč tudi mi. Kot družba imamo drugačni pogled na svet, spremenila so se načela in vrednote, predvsem pa prioritete ljudi. K temu je zagotovo pripomogla tudi sodobna tehnologija.

Televizija, radio, namizni, prenosni in tablični računalniki, pa mobilni telefoni. Sodobna tehnologija, ki se s širjenjem pametnih telefonov, interneta ter izbruhom družbenih omrežij širi z bliskovito hitrostjo. Srečamo jo na vsakem koraku in v vseh spektrih našega življenja. Življenja brez nje si ne znamo več predstavljati ne glede na našo starost.

Čeprav se kot starši zavedamo njenih negativnih posledic na otrokov razvoj, nam enostavno velikokrat uide izpod nadzora pod otroškimi prstki. In če smo pri tem iskreni – velikokrat se niti sami ne znamo brzdati in še prevečkrat po nepotrebnem pogledamo na telefon. Zato na tem mestu vsekakor ni pravo vprašanje, kako preprečiti otrokom stik s sodobno tehnologijo, temveč kako otroku na zdrav način dovoliti njegovo uporabo.

Kje je pravzaprav težava?

Že starši imamo pogosto težave z vzpostavljanjem ravnovesja med zaslonskim in družinskim časom. Doma smo neprestano zazrti v vse mogoče ekrane. Noben otrok ne želi in tudi ne bi smel tekmovati za pozornost svojih staršev pred zasloni. Pomembno je, da svojim otrokom pokažemo zdravo mejo uporabe digitalnih naprav, saj smo navsezadnje otrokom vzgled. Če otrok zazna, da je v središču mamine pozornosti telefon, bo takoj pomislil, da se mora tudi on igrati z njim. Zgled je mnogo bolj prepričljiv od besed. Starši se pogosto zatečejo v ukrep, da otrokom omejijo uporabo tehnologije, nato pa sami pred zasloni preživijo ure in ure dnevno. Otrokom se ob tem seveda ne zdi pošteno, kadar starši od njih pričakujejo nekaj, česar sami niso sposobni storiti.

Kako na zdrav način dovoliti uporabo sodobne tehnologije?

Priporočila, kako pri otroku vzpostaviti zdrave navade uporabe naprav v predšolskem obdobju, so naslednja:
• Otroci naj ne bodo izpostavljeni uporabi sodobnih naprav vsaj do 18. meseca starosti. Od 2. leta naprej naj otroci ne bodo izpostavljeni uporabi naprav več kot 2 minuti dnevno, zagotovo pa ne več kot 60 minut – bolje manj kot več.
• Otrok naj ne bo izpostavljen napravam vsakodnevno. Priporoča se t. i. digitalni post – dnevi brez uporabe digitalnih naprav (vsaj enkrat tedensko ali cele počitnice).
Vsebine naj bodo razumljive, poučne in brez nasilja.
• Na naprave, povezane z internetom, je treba nastaviti programe za starševski nadzor (onemogočanje oglasov, filtriranje otrokom neprimernih vsebin).
• Naprave naj ne bodo prosto dostopne otroku, o uporabi naj odločajo starši.
• Naprave naj imajo svoje stalno mesto v stanovanju – spalnica in otroška soba nista primeren prostor zanje.
• Naprave se otrokom ponudi šele, ko so zadovoljene vse primarne potrebe – biološke potrebe, gibanje, igra, čas s starši … Vsaj eno uro pred spanjem niso priporočljiva.
• Naprav se naj ne uporablja med vsakodnevnimi rutinskimi aktivnostmi (med obroki, pri umivanju zob, pri navajanju na uporabo stranišča ipd.), prav tako se jih naj ne uporablja z namenom uravnavanja čustev in razpoloženj (npr. utrujenost, razdražljivost, zdolgočasenost).

Trije kratki opomniki, zakaj omejiti uporabo sodobne tehnologije:

1. Kemijska snov v možganih – serotonin, ima pomembno vlogo pri čustveni in socialni inteligenci. Elektronske naprave ne morejo nadomestiti konkretnih človeških odnosov, na katere vpliva serotonin. Prav tako na raven dopamina v prefrontalnem korteksu močno vpliva tehnologija, kar ni spodbudno, saj je dopamin izredno pomemben pri izvršitvenih funkcijah, kot so: samonadzor, abstraktno mišljenje, pozornost, načrtovanje in sprejemanje odločitev.

2. V najzgodnejšem otroštvu je ključno gibanje, ki je zelo pomembno za razvoj možganov. Otroci se danes gibljejo manj, zato so gibalno bistveno šibkejši v primerjavi z otroki pred nekaj leti ali desetletji; v porastu je tudi diabetes. Vedno pogostejše so tudi motnje govora, disleksija in podobno.

3. Otroci lahko postanejo z računalniki, tablicami, pametnimi telefoni, igricami, risankami zasvojeni. Naštete tehnologije otroke zasvojijo na enak način kot odrasle. Izguba občutka za realnost in možnost vživljanja v dogajanje na ekranu nas pripeljeta do tega, da pozabimo na realen svet okoli nas, s tem pa tudi na svoje težave, za katere se nam zdi, da izginejo, v resnici pa se povečajo. Čeprav bi si morda želeli prenehati s pretirano uporabo, ne morejo, saj možgani zahtevajo vedno več tehnike – učinek je podoben kot pri uporabi alkohola, cigaret ali drugih drog.


Sodobna tehnologija kot nagrada ali kazen

Priljubljena metoda staršev za discipliniranje in kaznovanje je postala prepoved gledanja televizije, prav tako pa tudi za nagrajevanje. Starši za kaznovanje izberejo dejanje, ki nima nikakršne zveze s televizijo. Namesto tega bi morali otroku ustrezno pojasniti njegovo neprimerno obnašanje in mu ponuditi ustrezno pomoč.

Včasih se sprašujemo, kako smo preživeli otroštvo brez tabličnega računalnika, računalnika, telefona, brez uporabe spleta in gledanja televizije. Pravzaprav ni bilo težko. Smo več brali, risali, se vozili s kolesom in se igrali z vrstniki. Dejstvo je, da so digitalne naprave s svojimi prednostmi in slabostmi v naših življenjih neizbežne. Vprašanje pa je, koliko je res nujno, da jih uporabljamo in ali se zavedamo pasti, ki dodatno povečujejo ranljivost otrok – predvsem na področju celostnega razvoja otrok, na katerega lahko zaradi pretirane uporabe tehnologije negativno vpliva. Zato je še kako pomembno, da ostane sodobna tehnologija dopolnilo življenju naših otrok in ne njegov glavni del.

In zapomnite si:

Tisto, kar se najbolj splača zapraviti za otroka, je vaš čas. (Louise Hart)

 

Avtor: Tadeja Kocmut, dipl.vzg. predšolskih otrok, dipl. uč. razrednega pouka in mag. inkluzivne pedagogike

Literatura in viri:
– Gold, J. (2015). Vzgoja v digitalni dobi: priročnik za spodbujanje zdravega odnosa do digitalne tehnologije od rojstva do najstniških let. Radovljica: Didakta.
– Shapiro, S. in drugi (2006). SOS knjiga za starše: 50 hitrih in učinkovitih rešitev za težave, ki se najpogosteje pojavljajo pri vzgoji. Celovec: Mohorjeva.
– Pantley, E. (2001). ABC odlične vzgoje: zakladnica nasvetov za starše. Ljubljana: Mladinska knjiga.
– Rajović, R. (2016). Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka. Ljubljana. Mladinska knjiga.
– Erjavec K., Volčič Z. (1999). Moč in nemoč televizije: za starše in učitelje.
– Ljubljana: Rokus.
– Vajngerl, D. (2020). Raba sodobnih tehnologij pri predšolskih otrocih. Magistrsko delo, Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.
– Horvat, N. (2017). Vpliv tehnologije na razvoj otrokove osebnosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo, Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.
– Slika: Pixabay

 

 

Program “Izberi Zdravo Življenje” je sofinanciran s strani: Ministrstva za zdravje RS in Mestne občine Ljubljana.

Deli: