Po tem, ko je za nami že september, ki je za vse otroke mesec sprememb, je na vrsti oktober, mesec kostanjevih piknikov, pisanih barv in rajanja listov. Oktobra med drugim obeležujemo tudi teden otroka. Oktobrsko temo zato namenjamo otrokom, ki jih ne smemo spregledati in to so otroci s posebnimi potrebami.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami, kakšne možnosti imajo v predšolskem obdobju, kje lahko dobimo več informacij pa so izhodiščna vprašanja, ki jih bomo predstavili v tem prispevku.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo opredeljuje otroke s posebnimi potrebami: »To so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami«.

Usmerjanje teh otrok je namenjeno zaradi uspešnega vključevanja v proces vzgoje in izobraževanja, saj ti otroci potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik pomoči.
Predšolski otroci s posebnimi potrebami se lahko vključujejo v redne ali razvojne oddelke v javnih vrtcih, lahko pa tudi v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo prilagojen program.

Kakšne oblike pomoči so jim na voljo? »V programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se otrokom lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa ter zagotovi dodatna strokovna pomoč.« (https://www.gov.si/teme/predsolska-vzgoja-za-otroke-s-posebnimi-potrebami)

Pri izvajanju prilagojenega programa za predšolske otroke se lahko prilagaja vsebina, organizacija in način izvajanja. Otrokom je potrebno prilagoditi prostor in pripomočke v skladu z navodili za prilagojeno izvajanje programov in v skladu s prilagojenimi programi.

Kako poteka izvajanje pomoči otrokom? V vrtcu ali zavodu se oblikuje strokovna skupina za zgodnjo obravnavo, nato pa pomoč otroku poteka v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo.

Strokovna skupina za zgodnjo obravnavo na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika centra za zgodnjo obravnavo za vsakega otroka in družino določi okvirno letno vsoto ur, ki jih tak otrok potrebuje in glede na svoje kadrovske zmožnosti. Pomoč zagotavlja vzgojitelj za zgodnjo obravnavo, vrtec se lahko obrne tudi na osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Več o možnostih, ki jih imajo otroci s posebnimi potrebami pa si lahko preberete na spletni strani Zavoda za šolstvo, spletni strani ministrstva ipd.

Avtorica: Tina Mihelič, mag. prof. slovenščine in teologije in vzgojiteljica predšolskih otrok

VIRI:

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/teme/predsolska-vzgoja-za-otroke-s-posebnimi-potrebami/ (pridobljeno 7. 10. 2019)
– Zavod RS za šolstvo: https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp (pridobljeno 7. 10. 2019)
– https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp
– Slika: Pixabay

Program “Izberi Zdravo Življenje” je sofinanciran s strani: Ministrstva za zdravje RS in Mestne občine Ljubljana.

Deli: