“Nezakonita trgovina s tobakom” – ENSP-ECTC konferenca, 19. nov 2020

Zaradi nezakonite trgovine s tobakom cigarete postanejo cenejše in dostopnejše, posledično zaradi tega več ljudi kadi, kar ima negativne zdravstvene posledice in s tem povezane večje zdravstvene stroške. Nezakonita trgovina s tobakom vpliva tudi na davčno politiko: vlade ne samo prikrajša za davčne prihodke, temveč tudi spodkopava javno obdavčitev v zvezi z obdavčenjem tobaka, katerega cilj je zajeziti kajenje.

Na petem zasedanju konference pogodbenic Okvirne konvencije SZO o nadzoru tobaka s sklepom FCTC / COP5 (1) z dne 12. novembra 2012 je bil sprejet Protokol o odpravi vseh vrst nedovoljene trgovine s tobakom. O njem so se pogodbenice WHTC FCTC pogajale več let, veljati je začel 25. septembra 2018. Prvo srečanje pogodbenic protokola je bilo v Ženevi 8. in 10. oktobra 2018.

Cilj pogodbe je odpraviti vse oblike nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki. Zagotavlja orodja za preprečevanje nedovoljene trgovine z zaščito dobavne verige, vključno z vzpostavitvijo mednarodnega sistema za sledenje in sledenje z bojem proti nezakoniti trgovini z odvračilnimi ukrepi kazenskega pregona in svežnjem ukrepov, ki omogočajo mednarodno sodelovanje.

Deli: