Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI) je strokovno združenje članov, ki delujejo na področju zdravstvene informatike kot izvajalci zdravstvenih storitev, proizvajalci zdravstveno informacijske opreme ali pa so samo uporabniki e-zdravstvenih storitev. Cilj delovanja društva je prispevati k zagotavljanju zdravja ljudi z delom svojih članov na področju zdravstvene informatike.

Poslanstvo SDMI je:

  • spodbujati tesnejše sodelovanje zdravstvenih informatikov na znanstvenem, strokovnem in društvenem področju
  • spodbujati tesnejše sodelovanje zdravstvenih informatikov na znanstvenem, strokovnem in društvenem področju promovirati zdravstveno informatiko v strokovnih in laičnih krogih
  • sodelovati pri oblikovanju nacionalne strategije na področju zdravstvene informatike in njenem uresničevanju

VEČ NA: https://sdmi.si/novice/aktualno.html

Deli: