Udeležili smo se on-line delavnice Digitalni izziv – Digitalna Slovenija, 08.10.2020. Strategija Digitalna Slovenija 2027 predstavlja nadaljevanje Digitalne Slovenije 2020, ki se s koncem leta 2020 izteka. Ker gre za izjemno pomembno področje razvoja, je potrebno novo strategijo razvijati v sodelovanju s širšim krogom deležnikov, ki so tesno povezani z digitalizacijo. Deležnike je potrebno vključiti v so-oblikovanje ukrepov v novi strategiji in ne le v poizvedovanje o njihovih stališčih, ko so ukrepi že pripravljeni.

V oktobru se bodo tako organizirale delavnic na različne tematike nove strategije Digitalna Slovenija 2027 pri katerih bomo aktivno sodelovali.

Pogovor je tekel o prenovi sistema upravljanja informacijske družbe. Na dogodku smo iskali predloge rešitev povezanih z upravljanjem oziroma vodenjem digitalne preobrazbe, s ciljem vzpostaviti učinkovitejši sistem upravljanja področja digitalne preobrazbe in s tem zagotavljanja potrebnega sistemskega pristopa.

Deli: