Mreža za celostno zdravje starejših odrasli je multidisciplinaren konzorcij, ki združuje interesna združenja, društva bolnikov, gerontološka društva ter zdravstvene in akademske institucije. Konzorcij prav tako vključuje organizacije, ki prinašajo znanje odlične prakse pri delu s starejšimi odraslimi, kroničnimi bolniki, njihovimi svojci in skrbniki ter strokovnjaki.

Konzorcijski partnerji oz. njihovi člani že vrsto let sodelujemo z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za javno upravo, občinami, nevladnimi organizacijami ter drugimi akterji na področju celostnega zdravja. Prav tako smo v komunikaciji s Stalnim predstavništvom Republike Slovenije pri Evropski komisiji, predstavnik za zdravje. Podpiramo in sodelujemo z vsebinskimi nevladnimi mrežami (NVO-VID, SZOTK…), društvi in zvezami upokojencev, Festivalom za tretje življenjsko obdobje. Za uresničevanje poslanstva programa imamo na voljo ustrezno kadrovsko zasedbo ter mrežo sodelujočih zunanjih organizacij.

Naš pristop je interdisciplinaren in po naše inovativen, saj z uporabo celostnega pristopa, prispevamo k hitrejšemu doseganju dolgoročnih ciljev slovenske zdravstvene politike.

Aktivno smo povezani z mednarodnimi organizacijami na področju zdravja in dobrega počutja starejših odraslih, kot so IsfTeh – International Society for Telemedicine and eHealth (predstavnik v WHO); Telehealth Global Quality Group; Slovensko društvo za medicinsko informatiko ter s partnerji povezani z EPHA, ENSP; FCTC; UICC, The European Public Health Conference Foundation and The European Public Health Association; eDementia; Medicinska univerza v Varšavi, Geriatrični oddelek, De Montfort University, Health Cluster Portugal, Centro Nacional de TeleSaúde in drugimi.

Multidisciplinaren konzorcij poseduje ekspertna znanja, ki so potrebna za kakovostno izvedbo programa. 

Cilji:

 • opolnomočenje starejših odraslih pri samostojnem in aktivnem življenju v domačem okolju in v skupnosti/družbi
 • specifični cilj: opolnomočenje bolnikov pri njihovem samozdravljenju v domačem okolju.
 • ozaveščanje o možnostih uporabe storitev, ki temeljijo na IKT tehnologijah.
 • prispevati k dvigu zdravstvene informacijske pismenosti prebivalstva
 • ozaveščati javnosti o dejavnikih tveganja, zdravljenju in preprečevanju zapletov
 • podpora pri uvajanju kakovosti v zdravstvenih storitvah

Vrste dejavnosti

Namen mreže je krepiti ustrezno podporno okolje na področju celostnega zdravja starejših, ki bo okrepila povezanost, sposobnosti in kapacitete na področju zdravja starejših.

 • izvajanje aktivnosti informiranja, ozaveščanja in izobraževanja članov mreže 
 • srečanja in strokovne delavnice za člane mreže ter organizacije in izvedbe različnih dogodkov ter medijskih prireditev
 • promocija uporabe storitev zdravja na daljavo (telemedicine – TM) pri samozdravljenju v domačem okolju za doseganje večje stopnje sodelovanja z zdravstvenim osebjem 
 • promocija storitev, ki temeljijo na IKT rešitvah in so del eZdravja
 • mreženje med člani tako v Sloveniji kot tujini 
 • ozaveščanje širše javnosti 

S svojimi aktivnostmi: 

 • prispevamo k uresničevanju sprejetih nacionalnih strateških dokumentov in smernic na področju kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj 
 • omogočamo povezovanja in mreženja nevladnih organizacij z javnimi zavodi na področju obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj
 • prispevamo k večji vključenosti bolnikov s kardiovaskularnimi obolenji oz. sladkorno boleznijo v edukacijske programe v osnovni zdravstveni dejavnosti
 • opolnomočamo bolnike s kroničnimi nenalezljivimi bolezni z informiranjem in usposabljanjem za uporabo TM storitev
 • prispevamo k dvigu zdravstvene informacijske pismenosti prebivalstva
 • razvijamo učinkovita komunikacijska orodja (spletna stran, mobilna aplikacija itd) za promocijo zdravja
 • ozaveščamo različne javnosti o novih oblikah skrbi za zdravje, ki vključujejo IKT rešitve in storitve 

DOGODKI v povezavi z aktivnostmi mreže

 • Alzheimerjeva bolezen; Stanje in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji; Videokonferenca NIJZ, 28.september 2020
 • Prispevek za Konferenco Inštitut Jožef Štefan – International conference on Information society (oktober 2020)
 • Prispevek za Kongres Slovensko društvo za medicinsko informatiko (November)
 • Podpora mreži VID in sodelovanju z Mrežo NVO – VID:
 • Sestanek v podporo Mreži NVO-VID; Spodbujanje neformalnega izobraževanja za e-veščine – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 16.september 2020
 • Sestanek v podporo Mreži NVO-VID; DIH Slovenije, LUI, 23.septembra 2020
 • Delavnica, Urad za informacijsko družbo; Nove strategije Digitalne Slovenije, 8.okt.2020                         
 • Podpora in sodelovanje: sestanek članov Slovenskega združenje za zdravstvo, 15.sept.2020
 • Nega pacienta ali oskrbovalca, ki uporablja storitve na daljavo; Srednja zdravstvena šola Ljubljana; Vzpostavili smo eno prvih učilnic s sodobno opremo e-oskrbe, v kateri se bodo lahko dijaki seznanili najsodobnejšo tehnologijo v podporo bolnikom in oskrbovancem.
 • Festival LUPA – 10. septembra 2020 smo na festival nevladnih organizacij v Ljubljani, predstavili projekte IONIS, ERMAT, INCARE, ACESO – storitve za samostojnejše in kakovostnejše bivanje za starejše odrasle.
 • INTED, 14th International Technology, Education and development Conference, 2.-.4. marec 2020, Valencija, Španija
 • Evropska konferenca v Evropskem parlamentu v Bruslju, ob Svetovnem dnevu boja proti raku: 4. februar, Europe’s Beating Cancer Plan: Let’s Strive for More.
 • Ob svetovnem dnevu boja proti raku; Javna predstavitev prizadevanj za zmanjšanje rakavih obolenj v RS, 3. februarja 2020,v Hiši Evropske Unije
 • INCARE consortium meeting – 31. januarja 2020, smo imeli projektni sestanek na Dunaju, kjer smo razpravljali o inovativnih rešitvah za starejše ter testiranju v slovenskem okolju.
 • International Conference on Digital Health Technologies (ICDHT 2019), 09.-11. december 2019, Hammamet, Tunisia. Predstavitev poteka projektov in slovenskega partnerja. Pristop v organizacijski odbor in mednarodno organizacijo EPMA – European association for Predictive, Preventive and Personalised Medicine
 • ERMAT (Development of a Training Program for the Improvement of Quality of Life of Elder Persons with Reduced Mobility Through the Exploitation of Assistive Technologies) projektno srečanje, 9. in 10. decembra 2019 v Bukarešti, predstavitev aktivnosti slovenskega partnerja.
 • 11. Letna konferenca o demenci – Spremenimo pogled na demenco, ASK v Novi Gorici, 7. in 8. november 2019.
 • Strokovno srečanju SDMI v Termah Zreče, Digitalizacija v zdravstvu 2019, 7. in 8. novembra 2019, 
 • F3ŽO 2019 – predstavitev programov IONIS in INCARE na razstavnem prostoru Mestne občine Ljubljana. 
 • F3ŽO, 2.oktobra, 2019, v okviru izobraževalnega programa predavanje in okrogla miza: “Podpora samostojnemu življenju doma s sodobnimi storitvami in naprednim tehnološkimi rešitvami.”
 • Strokovno srečanje z diskusijo (Expert meeting), 1.oktobra 2019, v okviru strokovnega programa f3ŽO pripravili strokovno srečanje z diskusijo: SNS24 – Centralni klicni center – Center za storitve zdravja v javnem zdravstvu Portugalske.

Izobraževanje strokovnih sodelavcev in prostovoljcev

 • Webinar on Telehealth accreditation, standardisation and data protection, 27.julij 2020
 • SASB Standards Board Meeting – June 23, 2020
 • UNIAPAC Digital Academy, 9.junij 2020
 • Corona Crisis: A Crossroads for the EU?, UNIAPAC, 17. junij 2020
 • Obravnava pacienta na daljavo, DIH.Healthday; 27.maj 2020
 • DigiHealth-2020 WEBINAR: Ethical Benchmarks for Digital Healthcare, 4.maj 2020
 • Practical and clinical aspects of telehealth for health professionals, Webinar, 27th of April 2020
 • Inovacije na poti na trg zdravstvenih storitev, DIH.Healthday; 20.maj 2020
 • Lessons Learned: Ramping Up Telehealth Services During COVID-19, 26.maj 2020
 • Kako z digitalizacijo izdelkov doseči večjo prodajo preko digitalnih kanalov? GZS; 19.maj 2020
 • Financiranje zdravstvenih inovacij v času COVID-19, DIH.Healthday; 14.april 2020
 • Clinical Decision Support Systems’, 29-30. april 2020

Prispevki v strokovni in znanstveni literaturi

 • Samar-Brencic N. et al., Intuitive and intelligent solutions for elderly care, 2020. V Chaari, Lotfi ed.. Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Health technologies,  Advances in Predictive, Preventive and Personalised Medicine Series 12, Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-030-49815-3.
 • Cramariuc O. , Mocanu I., Broczek K., Krivec D., Kolakowski J., Samar Brencic N., Nagymáté Z., Nagy I., Consoli A., 2020, What can we learn from an ICT project dedicated to people living with dementia?, 2020. Conference Proceedings,  14th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain. 2-4 March, 2020, ISBN: 978-84-09-17939-8 / ISSN: 2340-1079, doi: 10.21125/inted.2020
 • Samar-Brencic N., Priložnosti v projektih Evropske unije za razvoj sodobnih storitev v zdravstveni negi, 2019, v Digitalisation in Nursing: Report from the Meeting of the Nursing Informatics Section – SIZN 2019, ed. Dornik, Ema. Informatica Medica Slovenica; Maribor Vol. 24, Iss. 1/2, (2019): 55-60.
Deli: