Udeležili smo se sestanka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 16.09.2020, v podporo Mreži NVO-VID.

V času epidemije in samoizolacije je bilo pomanjkanje ustreznih e-veščin in sposobnosti za uporabo digitalnih orodij za delo, informiranje, komunikacijo in učenje na daljavo med različnimi populacija še toliko bolj očitno.
Zato smo na sestanku predstavili naslednje vsebine:
1) Problematiko pomanjkljivih e-veščin pri različnih populacijah slovenskega prebivalstva.

2) Razloge za izobraževalne vrzeli na področju e-veščin

3) Pobudo za izboljšano vključenost nevladnih organizacij v mrežo javnega financiranja

Pobudnice sestanka smo prepričane, da bo sistemska krepitev in ciljna usmerjenost neformalnega izobraževanja za digitalno družbo omogočila nevladnim organizacijam, da prevzamemo odgovornejšo in aktivnejšo vlogo pri krepitvi e-veščin prebivalstva Slovenije, saj imamo prav tovrstne organizacije največ stikov z dejansko populacijo in se zato najbolje zavedamo konkretnih težav in potreb prebivalstva na področju digitalizacije.

Deli: