Potrebujemo vašo pomoč!

Če ste stari med 40 – 60 let z vsaj enim staršem, vas prosimo, da si vzamete 5 – 10 minut in rešite anketo.

IONIS-S ANKETA

IONIS-S nudi pomoč za varno in neodvisno življenje s podporo pomožnih in pametnih tehnologij.

Rezultati nam bodo pokazali, kako lahko danes ali jutri bolje pomagamo vam in vašim staršem.

Hvala za vašo podporo! 

Za več informaciji o IONIS-S storitvah, obiščite našo stran: https://ionis.eclexys.com/node/20

Deli: