S prispevkom in predstavitvijo “What can we learn from an ICT project dedicated to people living with dementia” (“Kaj se lahko naučimo iz IKT projekta, namenjenega ljudem, ki živijo z demenco”), smo sodelovali na 14. Mednarodni konferenci o tehnologiji, izobraževanju in razvoju, 2. – 4. marca 2020, v Valenciji, Španiji.


Predstavnica INTED-Indija in Neja Samar Brenčič
Deli: