Dogodek, ki se je odvijal v Hiši Evropske Unije, je poleg glavnih organizatorjev in predstavnikov 12 organizacij, s katerimi smo skupaj sooblikovali vsebine, obiskala velika skupina dijakov Srednje zdravstvene šole z mentoricami. Dogodek so spremljali novinarji radia in dnevnega tiska. Upam, da smo vsaj malo prispevali k osveščanju in spremembam!

Predstavitev je odlično vodila in povezovala novinarka Bogi Pretnar.
Miha Lovše iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK, je predstavil»Vseživljenjski pristop: Preprečevanje in zmanjševanje tveganja (UICC priporočila 2020)«, »Europe’s Beating Cancer Plan« – Priporočila evropskih NVO k »Načrtu za premagovanje raka« za izboljšanje preventive.
Doc. dr. Martina Vrankar, dr. med. spec. Onkolog, je govorila o temi »ZAKAJ PREVENTIVA?«, Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenija.
Mag. Neja Samar Brenčič, iz Zavoda IZRIIS, je predstavila prizadevanja in strategijo Evropske unije na področju »Umetne inteligence v preventivi in zdravljenju raka”. Podatki in tehnologija bo igrala ključno vlogo v Načrtu EU za obvladovanje raka Europe’s Beating Cancer Plan,
je poudarila tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen na Svetovnem dnevu boja proti raku.
Mag. Brenčičeva je predstavila tudi sodelovanje s Slovenskim društvom za medicinsko informatiko (SDMI) ter Združenjem za zdravstvo na področju preventive in zdravljenju raka, v okviru Partnerstvo 65+.
Vladimira Tomšič, dipl. m. s. univ. dipl. org., ZD Sevnica je predstavila »Povezovanje vladnih in nevladnih organizacij v učinkovit preventivni skupnostni pristop v Spodnjeposavski regiji«.
Mihaela Lovše, SZTOK, je predstavila prvi slovenski prevod publikacije evropske zveze ENSP v izdaji Slovenske zveze za javno zdravje za zdravstvene delavce, ki se srečujejo z zasvojenimi z nikotinom.
Borut Ambrožič, Zveza SUP slovenska unija pacientov, je govorilo »Pravnih vidikih na področju preventive v povezavi z rakom« ter predstavil »E-svetovalnico društva za boj proti raku« Društvo za boj proti raku Štajerske.
Primic-Žakelj Maja, dr.med., Zveza slovenskih društev za boj proti raku, nam je razložila »Evropski kodeks proti raku«
Po opoldanskem odmoru je bila organizirana tudi okrogla miza, kjer so se postavljala vprašanja zanimivim sogovornikom iz: Društva staršev otrok z rakom Jonatan Prijatelj, Malih vitezov, združenja nekdanjih otrok z rakom, in Lions distrikta 129 Slovenija, prav tako zavezanega pomoči otrokom z rakom

 

Objavljene novice na STA (slovenski tiskovni agenciji):

https://www.sta.si/2724153/v-prizadevanjih-za-zmanjsevanje-stevila-rakavih-obolenj-kljucna-preventiva

 

Zahvaljujemo se vsem organizacijam in posameznikom ter sofinancerjem. Zahvala tudi Hiši Evropske Unije, ki je omogočila prostor za dogodek ter g. Luku Kavčiču za vso organizacijo.

Program »Izberi zdravo življenje!« ter program »Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS« sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.
Deli: