Udeležili smo se predavanj v sklopu usmerjenih predstavitev in usposabljanj za predstavnike javnih ustanov ter nevladnih organizacij s področja šolske in družinske preventive ter preventive, usmerjene v (lokalno) skupnost, na temo:

»Krepitev znanja in veščin za kakovostnejše izvajanje preventivnih programov na lokalni ravni«p

Predavanja in sama organizacijaso bili odlično izvedeni. Hvala Preventivna platforma.

Deli: