25. oktobra 2019 je potekala konferenca in strokovna okrogla miza v okviru programa »Izberi zdravo življenje!«:

Uvodno besedo je polni dvorani srednješolcev, strokovnih delavcev, NVO in obiskovalcev namenila predstavnica mentorjev za promotorje zdravja “IZBERI ZDRAVO ŽIVLJENJE!” ga. prof. Nikica Grkman iz Srednje zdravstvene šole Ljubljana.

Sledil je pogovor o priložnostih in ključni vlogi NVO za krepitev zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji, ki ga je vodila mag. Neja Samar Brenčič iz Zavoda IZRIIS.

Predstavniki dijakov – promotorjev zdravja, so živahno opisali aktivnosti mladih prostovoljcev in akterjev med mladimi. Povdarili so izzive zasvoljivih vedenj s katerimi se danes mladi soočajo in kako se jim zoperstavijo.

Irena Tomažin iz Zavoda Kalejdoskop, je opisala sodelovanje med dijaki slovenskih srednjih šol, Zavodom IZRIIS in mediji pod naslovom Medijska kampanja »Tvoj nasvet za zdravo življenje«, ki je samo v letu 2019 vsak mesec dosegla 600 osnovnih in srednjih šol, 60.000 radijskih poslušalcev, 30.000 naklad tiskanih medijev za mlade, starše in pedagoške delavce ter preko 240.000 obiskovalcev spletne strani s strokovnimi ter poljudnimi članki in 3.000 rednimi bralci.

Gostili smo go. Mihaelo Lovše, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo – SZOTK, ki je nekaj več besed namenila predstavitvi iniciative in gradiva, Slovenija brez tobaka s podporo NVO.

G. Anton Kalin, Združenje za alkoholno politiko in tobak, nam je predstavil projekt Zdravo na zabavo ter kakšne so njihove strategije za zdravo druženje z mladimi.
 
Pridružil se nam je tudi g. Borut Ambrožič, Slovenska Unija Pacientov – SUP, ki je v svoji prezentaciji razložil kako se tvegana vedenja v mladosti odražajo v kroničnih boleznih v odrasli dobi.

Na koncu sta nam še Miha Godnič, predstavnik športnega društva Devils in Zdenka Katkič, Društvo Šola Zdravja, predstavila na kakšen način pri njih aktivno delujejo proti zasvojenosti s krepitvijo vrednot športnega življenja s katerim pritegnejo mlade in starejše odrasle, da poskrbijo zase in za svoje zdravje.

Foto: Dunking Devils (FB source) 
Deli: