IONIS – notranja in zunanja napredna tehnološka rešitev za osebe z demenco.                

Pogosto slišimo izraz demenca, vendar kaj to je? Ali vemo, kaj pomeni in kdo jo ima? Kako ločimo, da gre za demenco in ne zgolj staranje?

Demenca na začetku vpliva na spomin ali pa lahko povzroča blage kognitivne motnje. Normalno je, da s starostjo peša spomin in nam to povzroča nekaj nevšečnosti. Vendar, ko izguba spomina pripelje do težav v komunikaciji, vstopamo v blago obliko demence, tej nato sledi akutna demenca. Ta pa nato že vpliva na sposobnosti – oseba se ne more več osredotoči na neko delo in ostati zares skoncentrirana. Temu sledijo težave v razmišljanju in razsodnosti, kar na koncu pripelje do motenj v vidnem zaznavanju lahko celo do halucinacij.

Za blago kognitivno motnjo (BKM) sta značilni težavi primanjkljaja v spominu in govoru. Ljudje, ki trpijo za to motnjo pa so tudi bolj dovzetni za Alzheimerjevo.

Ali to pomeni, da bodo vse osebe s staranjem dobile demenco, BKM ali s časoma Alzheimerjevo bolezen? Ne, ta bolezen prizadene okrog 10% ljudi starejših od 65 let.

Za populacijo, ki se stara in jih prizadene ta bolezen, je frustrirajoče soočenje s tem, kako ohraniti svojo samostojnost. Težave s spominom, ki vodijo do napačnega doziranja zdravil, napačnih finančnih odločitev, neskončne vožnje z avtom, ker so pozabili, kam so bili namenjeni. S takimi in podobnimi težavami se soočajo pacienti in njihovi svojci. Raziskovalni projekt IONIS je usmerjen v lajšanje teh težav bolnikov in njihovih negovalcev, formalno in neformalno.

Na trgu je že veliko ponudb različnih rešitev. Nekatere sledijo ljudem z demenco znotraj in zunaj njihovega doma in opozorijo skrbnike, kje se oseba nahaja. IONIS pa je to še nadgradil in ponudil celovito rešitev za bolnike z demence. Pravočasna opozorila zagotovijo nujno potrebne informacije med družino oz. med neformalnimi bolniki in formalnimi negovalci. Kvaliteta življenjskih informacij je z IONIS-om veliko bolj oprijemljiva in dostopna, kakor samo merjenje srčnega utripa in štetje korakov.

IONIS prinaša rešitev za spremljanje zdravja, avtomatizacijo doma in osebnega programiranja z opomniki, opozorili, orodji za skrbnike (npr. pripomočki za več uporabnikov, nastavitev senzorjev) in profilom negovalcev. Razširjena platforma združuje tehnologije in storitve, ki obravnavajo izzive povezane z demenco in nudijo podporo tako bolnikom kot skrbnikom.

Cilji, ki jih želi doseči IONIS:

– Podporo ljudem z demenco – poveča njihovo samozavest, zaupanje, sposobnost in občutek varnosti ne samo v zaprtih prostorih, ampak tudi na prostem.

– Pomoč ljudem z demenco – pomagati ohraniti optimalno raven aktivnosti in mobilnosti ne pa izolacija ljudi z demenco.

– Zmanjšati stres in obremenitev neformalnih negovalcev s pravočasnimi opozorili, ki jih izda platforma ali jih sproži uporabnik.

– Zagotoviti komunikacijo in informiranje med strokovnjaki in neformalnimi oskrbovalci, da bi slednjim pomagali pri izvajanju oskrbe.

Kako skrbimo za ljudi z demenco?

Potrebna je vas. Dobesedno. Vsaj tri osebe so potrebne za oskrbo ene osebe z demenco. To je ena na ena oskrba 24h na dan, 7 dni na teden. V Evropi približno 60 % ljudi z demenco živi doma. Tudi če živijo doma, potrebujejo dodatno oskrbo, poleg tiste, ki jim jo lahko nudijo družinski člani. Ker je nega tako zahtevna, je pogosta izgorelost negovalcev. Nega bolnika z demenco je dvojna. Potrebno je poskrbeti, da še naprej opravljajo različne dejavnosti, ki so jih opravljali pred diagnozo demenc (npr. vrtnarjenje, risanje ipd.). Spodbujanje nadaljevanja v dejavnostih je dobro za njihov nadaljnji občutek neodvisnosti. Obenem pa je potrebna pomoč tudi pri vsakodnevnih dejavnostih. Včasih je potrebno ponovno kazati, kako si umiti zobe. Korak za korakom je potrebno bolnika z demenco ponovno učiti nekaterih dejavnosti, ko je za to pripravljen. Oskrba ljudi z demenco je torej postopna. Na začetku potrebujejo pomoč pri opravljanju različnih nalog, ščetkanju zob, kuhanju, oblačenju itd. Ko bolezen napreduje, potrebujejo vedno več nege, ki pa jo je vse težje zagotoviti, saj bolniki lahko postajajo vse bolj odklonilni.

Tehnologija in demenca

Trenutno tehnologija za bolnika z demenco še ni popolna. Če so bolniki doma, lahko uporabljamo zapestnice, ure in fitnes pasove, povezane s pametnimi telefoni, da dobimo občutek o tem, kaj se dogaja. To žal ni dovolj. IONIS si z vstopom na trg prizadeva zapolniti vrzeli z integriranimi in potrjenimi rešitvami za spremljanje zdravja, avtomatizacijo doma in osebnim programom z opomniki, opozorili, orodji za skrbnike in profilom negovalcev. Platforma IONIS bo ponudila integracijo storitev v tehnologiji v korist tako bolnikov kot negovalcev.

Skupina razvijalcev IONIs-a si prizadeva, da bi bila skrb za bolnike z demenco lažja ter da bi za bolnike sprehod zunaj in obisk trgovine zopet postala užitek. Bolniki z demenco velikokrat tavajo po ulicah. Tudi to je lahko del bolezni. V ta namen se razvijajo lokacijske storitve za notranjo in zunanjo uporabo. Vhod v dom in sam dom je opremljen s povezovalnimi senzorji, ki zbirajo podatke o počutju bolnika. Spremljajo lahko celo spanje. IONIS ponuja tudi rešitev pri nadzoru jemanja zdravil. Koledar z opomniki o zdravilih zagotavlja, da se zdravila vedno vzamejo ob pravem času. Glavni rezultat je zmanjšanje stresa za negovalce, saj imajo opomnike na katere se lahko zanesejo in jim potrdijo, da je bolnik zdravila vzel.

Kaj nosijo?

Uporaba tehnologije za spremljanje bolnika z demenco se je izkazala kot zelo koristna pomoč. Bolnikom lahko uporaba naprave za lociranje zelo pomaga pri iskanju majhnih predmetov, kot so njihova denarnica, očala in ključi. Majhne elektronske naprave, ki so komaj opazne, pomagajo bolnikom ohraniti občutek neodvisnosti in zmanjšajo njihove frustracije.

Različni komunikacijski pripomočki, kot so prilagojeni pametni telefoni, standardizirani pametni telefoni in tablični računalniki, pomagajo bolnikom ostati v stiku z družino in skrbniki. Na voljo je veliko izdelkov, vendar vsak deluje posamično in ni integriran v sistem. IONIS pa bo to nadgradil in izpolnil to potrebo ter vse te funkcije vključil v eno platformo.

Kako naprej?

Ena od značilnosti IONIS sistema je zaznavanje gibanje bolnikov v zaprtih prostorih s pomočjo senzorjev, ki se nahajajo na predmetih, ki jih bolniki nosijo. Pri tem se uporabljajo sprejemniki, nameščeni v bivalnem prostoru, ki delujejo v ultra širokem pasu in Bluetooth nizko energijskih radijskih vmesnikih. Ko senzor odda signal sprejemnik zabeleži informacije in jih pošlje v kontrolni sistem, kjer se signali obdelajo in se podatki potem lahko izračunajo.

IONIS v zaprtih prostori za lokacijsko rešitev uporablja pametno uro, ki je cenejša alternativa kot elektronska sledilna naprava. Ne zahteva nič drugega kot to, kar že imamo doma (npr. WiFi dostopne točke). Deluje v povezavi s pametno uro in meri različne senzorje odvisno od razpoložljivosti. To so senzorji npr. zemeljskega magnetnega polja, WiFi in Bluetooth. Potreben je le en, vendar se z večjim številom senzorjev natančnost poveča. V povezavi z bazo podatkov, ki vsebuje tloris in načrt področja, je mogoče določiti lokacijo osebe. Načrt je potrebno nastaviti le enkrat, ko je sistem nameščen. Ponovno ga je potrebno nastaviti samo, če pride do arhitekturne spremembe ali druge velike spremembe v notranjosti prostorov.

Z razvojem tega področja se ukvarja veliko ljudi in še več bi se jih moralo. Potrebno bo veliko raziskav, pomoči in dela, da bo to zaživelo in da se bodo naredile koristne spremembe in napredek. IONIS je eden od pionirjev te spremembe.

Projekt IONIS sofinancirajo: program AAL, Ministrstvo za javno upravo in Zavod IZRIIS.

Deli: