Udeležili smo se 22. Mednarodne konference Informacijske družbe, s prispevkom: Standardi kakovosti storitev zdravja na daljavo za starejše odrasle – njihov poudaren pomen v času epidemije Covid 19; mag. Neja Samar Brenčič in dr. Drago Rudel .

Dr. Matjaž Gams

Red. prof. dr. Janez Malačič

Mednarodna konferenca Informacijska družba, ki je potekala na Institutu Jožef Stefan, letno organizira mednarodni forum za znanstvenike, akademike in strokovnjake, da predstavijo svoje najnovejše ugotovitve raziskav na različnih področjih informacijske družbe. Multikonferenco sestavljajo skrbno izbrane konference.

Share: